OI Servers

OI Servers


  • So sánh
  • Lượt xem: 8749
  • Ngày đăng: 07/05/2018

 

Wonderware Operations Integration Servers

        Operations Integration (OI) của Wonderware cho phép khách hàng nhận ra lợi ích hữu hình bằng cách cung cấp các tùy chọn kết nối rộng nhất cần thiết để hỗ trợ một ngành công nghiệp rộng lớn,  Industrial Internet of Things  (IIoT) và chiến lược truyền thông sẵn sàng trên đám mây. Công nghệ OI Server cung cấp một nền tảng độc lập phần cứng độc lập cho tất cả các nhu cầu kết nối của bạn và có thể giúp bạn cải thiện các tiêu chuẩn, đơn giản hóa cấu hình, tăng cường tính nhất quán và tối đa hóa thời gian hoạt động của truyền thông. Xem thêm...