AVEVA Customer FIRST Winback

AVEVA Customer FIRST Winback

Chương trình Customer First (CF) là danh mục dịch vụ hàng đầu giúp liên tục bảo vệ, mở rộng giá trị toàn bộ giải pháp của AVEVA mà doanh nghiệp đang sở hữu. Khách hàng có quyền truy cập nâng cấp các phiên bản phần mềm mới nhất miễn phí , hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia và có các dịch vụ, công cụ tùy chọn để giúp cải thiện khả năng vận hành của nhà máy.
Đối tượng áp dụng: các khách hàng đã hết hạn CF trong vòng từ 6-12 tháng (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).Tham gia chương trình này, khách hàng ngay lập tức được sử dụng phần mềm phiên bản mới nhất mà không phải mua bản nâng cấp được hỗ trợ liên tục trong suốt thời hạn của thỏa thuận CF mới.

Chi tiết hơn...

{blockhot}