Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động tư vấn thiết kế

•  Thực hiện các công việc thiết lập Hệ thống tự động hoá. Đặc biệt thiết kế, tư vấn, đào tạo kỹ thuật, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho phần mềm Wonderware kết hợp với các PLC, bộ điều khiển có sẵn của hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất.

•  Thiết kế và lắp đặt các hệ thống điện và điều khiển tự động

•  Tư vấn quản lý, thiết kế, xây dựng dự án công nghiệp

•  Tư vấn đào tạo và chuyển giao.

•  Hỗ trợ kỹ thuật về ứng dụng hệ thống tự động hóa cho các Nhà Tích hợp hệ thống

•  Cung cấp các giải pháp công nghiệp cho hoạt động thông minh Nhà máy.

Các dịch vụ kỹ thuật

Nghiên cứu khả thi

•  Trợ giúp các khách hàng trong việc đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật và ứng dụng các công nghệ.

•  Trợ giúp các khách hàng trong việc đánh giá tính khả thi về mặt tài chính và các mô hình phát triển tài chính thức thời.

Thiết kế các hệ thống điện và điều khiển

•  Thiết kế hệ thống phân phối điện trong nhà máy bao gồm các máy phát điện, hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS), các hệ thống chiếu sáng, điều khiển chung.

•  Thiết kế các hệ thống điều khiển tự động, đáp ứng nhu cầu bất kỳ của khách hàng.

•  Thiết kế hệ thống giao diện HMI, hiển thị và điều khiển quá trình theo Thời-Gian-Thực, hệ thống thu thập dữ liệu hoàn thiện lập các báo cáo tức thời theo bảng biểu đồ thị cho các Phòng/Ban chuyên môn.

•  Thiết kế hệ thống SCADA (Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ liệu) cho các lĩnh vực phân phối điện, dầu và khí, sản xuất & chế biến, hầm lò, hoá chất và xây dựng.

Xử lý sự cố và các giải pháp kỹ thuật

Chúng tôi sẽ giúp các khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra các giải pháp đúng đắn trong các lĩnh vực sau:

•  Quy trình sản xuất

•  Điện cấp

•  Kỹ thuật tự động

•  Truyền tín hiệu

•  Lập báo cáo quản lý

•  Tiết kiệm năng lượng

•  Giải quyết các vấn đề của dự án