MES Performance

MES Performance


  • So sánh
  • Lượt xem: 11381
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware MES/Performance 

       Phần mềm Wonderware MES / Performance cung cấp khả năng giám sát hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) của các dây chuyền sản xuất trong thời gian thực. Theo dõi hiệu quả thiết bị tự động và xác định vấn đề mấu chốt một cách nhanh chóng cho thấy tài sản xí nghiệp nào đang giảm hiệu suất, và cái nào thì không. Thông tin về hiệu suất và thời gian ngừng hoạt động thiết bị quan trọng được truyền đạt tới các nhà khai thác và người ra quyết định, những người có thể thực hiện các hành động ngay lập tức để cải thiện hiệu suất và năng suất. Với mức độ hiểu biết cao hơn này, người dùng có thể nhanh chóng xác định sự thiếu hiệu quả và các khu vực có vấn đề  ảnh hưởng đến hiệu suất và năng lực của nhà máy - mở ra  nhiều giá trị hơn từ các tài sản nhà máy hiện có. Xem thêm...