MES/MOM

Manufacturing Execution System for Batch and Hybrid Processes

Hợp lý hóa lượng đơn đặt hàng và thực hiện sản xuất, theo dõi việc chuyển đổi sản phẩm từ nguyên liệu sang thành phẩm và đánh giá và phân tích năng suất, chất lượng và sử dụng tài nguyên. Cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách giảm chi phí sản xuất và tổn thất với khả năng hiển thị trong quá trình thực hiện sản xuất. Phương pháp tiếp cận MES theo mô hình cho phép chuẩn hóa các quy trình, thiết bị và hoạt động hoạt động để tăng nhanh hơn về năng suất, chất lượng và tiết kiệm chi phí trong các hoạt động.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insight Performance - Drive Asset Utilisation and Plant Performance

Insight Perfomance là giải pháp hiệu quả về chi phí để kiểm soát và cải thiện hiệu suất nhà máy và sử dụng tài nguyên thông qua thu thập dữ liệu thủ công và tự động, giám sát KPI và phân tích dữ liệu. Ứng dụng Cloud được cung cấp dưới dạng dịch vụ một cách nhanh chóng mà không tốn chi phí cho việc thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng CNTT. Insight Perfomance cho phép người vận hành truy cập vào các trang tổng quan hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) KPI một cách trực quan cùng khả năng hiển thị thời gian thực vào thời điểm xẩy ra sự cố. Báo cáo nâng cao, phân tích sử dụng thiết bị và dữ liệu lịch sử OEE KPI - từ bất kỳ đâu trong nhà máy, doanh nghiệp hoặc từ xa - tạo điều kiện cải tiến liên tục và vận hành cách tốt nhất.

 

 

 

 

 

Line Performance - Ensure Peak Performance

Làm thế nào để các công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dùng đóng gói, hay là dược phẩm tận dụng lợi thế của công nghệ mới trong khi duy trì điều kiện hoạt động và tài chính quan trọng? Line performance giúp bạn khám phá những tiềm năng tiềm ẩn trong các nhà máy sản xuất của bạn nhằm tối ưu hóa thời gian hoạt động của thiết bị, chuyển đổi sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

Recipe Management - Digital Formula and Recipe Management

Cho dù bạn đang vận hành một xưởng sản xuất nhỏ hay là một dây chuyền sản xuất, thì việc duy trì chính xác và nhất quán phương thức sản xuất là rất khó khăn. Phần mềm quản lý công thức của chúng tôi cung cấp tối ưu hóa công thức, triển khai, thích ứng và thực thi đơn giản. Nó làm tăng hiệu quả hoạt động và tính linh hoạt bằng cách giảm thời gian chuyển đổi sản phẩm và thực thi chất lượng sản phẩm và độ lặp lại thông qua quá trình tự động hóa quy trình.

 

 

 

 

 

 

Batch Management

Phần mềm Batch Management quản lý hiệu quả các hoạt động lô linh hoạt trong các ngành công nghiệp quy trình, bao gồm khoa học đời sống, hóa chất tốt, và thực phẩm và đồ uống / CPG. Tuân thủ các tiêu chuẩn ISA-88 để kiểm soát lô, nó cung cấp hướng dẫn và giám sát cho cả quản lý công thức và sản xuất hàng loạt. Phần mềm Batch Management phối hợp mọi thứ với hệ thống điều khiển nhà máy, giao diện với người vận hành và chỉ đạo hoạt động.

 

 

 

 

 

 

Workflow Management

Chuyển đổi kỹ thuật số của các quy trình hoạt động với một quy trình công nghiệp và hệ thống quản lý luồng công việc tiên tiến cho phép sự phối hợp tốt hơn giữa con người và các hệ thống tự động hóa. Tính nhất quán và tự động hóa quy trình công việc với các bản ghi được thực hiện chi tiết cung cấp tiềm năng cải thiện hiệu quả hoạt động đáng kể và giảm chi phí vận hành