Historian Client

Historian Client


  • So sánh
  • Lượt xem: 8781
  • Ngày đăng: 07/05/2018

          Wonderware Historian Client is(trước đây là ActiveFactory) cung cấp các dữ liệu phong phú về phân tích và báo cáo có khả năng để tối ưu hóa giá trị của những dữ liệu được lưu trữ trong Wonderware Historian.

Wonderware Historian Clients được tích hợp với Microsoft Office để cung cấp các phân tích số liệu và biểu đồ sử dụng MS Excel, bao gồm cả báo cáo sử dụng MS Word, và có khả năng đưa ra dữ liệu nhà máy theo thời gian thực và dữ liệu quá khứ lên Web hoặc mạng diện rộng doanh nghiệp sử dụng Wonderware Information Server.

Công nhân trình độ cao có thể sử dụng dữ liệu cung cấp từ Wonderware Historian có thể nhanh chóng xử lý các vấn đề, nghiên cứu các nguy cơ tiềm tàng và tránh tiêu tốn thời gian vào việc tìm kiếm dữ liệu. Wonderware Historian Clients làm cho việc thực hiện và triển khai công tác cung cấp và trực quan hóa thông tin trở nên dễ dàng.

 

Lợi ích

•  Nâng cao năng suất, tốc độ và hiệu suất của nhà máy

•  Chủ động xác định các quy trình kém hiệu quả và đơn giản hóa việc báo cáo hiệu quả hoạt động của nhà  máy

•  Sản xuất theo yêu cầu và báo cáo theo lịch để đảm bảo việc tuân thủ quy định và quản lý

•  Xuất báo cáo dễ dàng đến các máy chủ nội bộ hoặc mạng Internet

Tính năng

•  Dữ liệu dự báo và báo cáo theo thời gian thực và lịch sử

•  Tích hợp linh hoạt với không gian tên (namespaces) HMI và ArchestrA với một giao diện duy nhất

•  Đơn giản hóa việc tìm kiếm dữ liệu theo quy trình của bạn và theo nhu cầu thông tin

•  Tích hợp với và hỗ trợ cho MS Office® thông qua add-ins Excel® và Word® 

•  Tích hợp với ArchestrA System Platform bao gồm cả Wonderware Historian và Wonderware Information Server