Cở sở hạ tầng

Các mạng lưới giao thông, tòa nhà, cơ sở vật chất và cơ sở, tiện ích công cộng và Thành phố thông minh cung cấp cơ sở hạ tầng mà chúng ta có đầy đủ  mọi thứ. Chúng càng hoạt động hiệu quả, sự đóng góp của chúng cho sức khỏe, hạnh phúc và an toàn của tất cả mọi người càng lớn. Giải quyết vấn đề đô thị hóa, dân số quá đông, tắc nghẽn, ô nhiễm, an ninh và các thách thức cơ sở hạ tầng quan trọng khác đòi hỏi các mạng lưới phức tạp phải hoạt động hiệu quả và an toàn. Wonderware cung cấp cho bạn giải pháp cho những vấn đề trên…Xem chi tiết