Thực phẩm và Đồ uống

 
Các công ty thực phẩm và đồ uống yêu cầu kỷ luật lao động, bất kể vị trí hoặc thiết bị - với sự nhất quán trong việc xác định và đảm bảo chất lượng, theo dõi sản xuất và truy xuất tài liệu. System Platform, được cung cấp bởi Wonderware giúp cải thiện việc thực hiện và kiểm soát sản xuất, cho phép các nhà sản xuất thực phẩm và nước giải khát đạt được hiệu quả cao…Xem chi tiết