MES Quality

MES Quality


 • So sánh
 • Lượt xem: 13304
 • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware MES Quality

 

      MES Quality giúp các nhà sản xuất tăng hiệu quả trong việc nắm bắt thông tin chất lượng quan trọng phù hợp với các hoạt động sản xuất và phản ứng với các sự kiện của phân xưởng. Phần mềm được thiết kế để quản lý việc thực hiện kế hoạch mẫu chất lượng trong sản xuất bằng cách thực thi lấy mẫu thủ công hoặc quy trình thuthập dữ liệu hoặc thông qua lấy mẫu dữ liệu trực tiếp từ thiết bị nhà máy tự động. Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) cung cấp khả năng hiển thị và giám sát theo thời gian thực các xu hướng và sự thay đổi chất lượng với các thông báo về sự không  phù hợp để cho phép các hành động khắc phục và phòng ngừa nhanh chóng.
 

Giá trị kinh doanh


Giảm chi phí bởi tuân thủ quy định, chất lượngvà an toàn của người tiêu dùng thông qua tự động hóa,tiêu chuẩn hóa và thực thi các quy trình kiểm tra chất lượng. Cải thiện sản lượng và giảm thiểu chất lượng mất đi bằng phương pháp SPC.


Lợi ích

 

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thất thoát thông qua việc kiểm soát quy trình chặt chẽ hơn.
 •  Giảm thời gian dẫn đến các hành động sửa chữa và giảm thiểu tác động đến hoạt động của sản phẩm đầu ra.
 •  Giảm sản xuất ngoài thông số kỹ thuật thông qua việc thực thi các yêu cầu kiểm tra chất lượng
 •  Nâng cao sự nhanh nhẹn trong vận hành đồng thời đảm bảo tuân thủ lịch trình sản xuất luôn thay đổi.
 • Dự đoán các vấn đề và kích hoạt các hành động phòng ngừa để tránh giảm chất lượng.
 • Giảm chi phí phù hợp với hồ sơ điện tử đầy đủ về chất lượng sản phẩm và các hoạt động vận hành.
 • Cải thiện sản lượng và giảm thiểu phế phẩm bằng cách thúc đẩy chất lượng gần hơn với giới hạn thông số kỹ
 • thuật.
 • Chuyển đổi kỹ thuật số và tiêu chuẩn hóa các quy trình để kiểm tra chất lượng, hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA), sự không tuân thủ (NC), xử lý vật liệu hoặc chấp thuận loại bỏ.


Quản lý Thông số Hoạt động của Chất lượng
 

   MES Quality được cấu hình trong ba bước đơn giản. Đầu tiên người dùng đặt các biến và tần số khác nhau để thu thập dữ liệu chất lượng. Sau đó, phần mềm hỗ trợ tạo kế hoạch lấy mẫu xác định các sự kiện và tần suất được thực hiện để đảm bảo phạm vi hoàn chỉnh của các cuộc kiểm tra và tài liệu. Cuối cùng, người dùng xác định đặc điểm kỹ thuật chất lượng cho một sản phẩm, một hoạt động hoặc một phần thiết bị bằng cách chọn các biến bắt buộc, định nghĩa kế hoạch mẫu và các quy tắc SPC được áp dụng cho dữ liệu.

   Chức năng quản lý phiên bản đặc điểm kỹ thuật mạnh mẽ đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ cải tiến liên tục.


 

Thực hiện kế hoạch mẫu
 

Quản lý hoạt động chất lượng
 

    Phần mềm quản lý yêu cầu lấy mẫu dữ liệu chất lượng theo đặc tả trình tự công việc và loại bỏ các tác vụ gây
mất tập trung và khó quản lý này khỏi người vận hành. Điều này làm tăng tính linh hoạt của việc lập lịch trình và cải thiện khả năng phản hồi tổng thể đối với các sự kiện ngoài kế hoạch.

    Khi một yêu cầu công việc được bắt đầu, các kế hoạch lấy mẫu đã chỉ định được tạo tự động và duy trì phù hợp với tiến độ thực hiện yêu cầu công việc.

   Các kế hoạch mẫu trong tương lai dựa trên số lượng đơnvị sản xuất được  dự đoán dựa trên tốc độ sản xuất tiêu chuẩn được xác định cho sản phẩm hiện đang sản xuất. Tất cả các yêu cầu nhập dữ liệu chất lượng liên quan đến người vận hành và lấy mẫu tự động từ các thiết bị được kết nối đều được thực hiện bởi hệ thống. Các mẫu dữ liệu chất lượng tự phát có thể được kích hoạt cho các điều kiện quy trình ngoài kế hoạch hoặc quy trình cụ thể.

Quản lý công việc


    Tích hợp với phần mềm quy trình làm việc nâng cao tiên tiến của AVEVA cho phép người dùng lập mô hình thực thi và ghi lại quy trình kỹ thuật số để thu thập dữ liệu mẫu thủ công cũng như bất kỳ quy trình vận hành tiêu chuẩn nào để đáp ứng với các sự kiện đã định và không có kế hoạch như không tuân thủ, điều kiện ngoài tầm kiểm soát hoặc vi phạm quy tắc.


    Khả năng quản lý quy trình làm việc nâng cao tự động hóa và thực thi các quy trình nhập dữ liệu chất lượng thường xuyên cũng như các phản hồi theo cấp bậc.
 

     Việc số hóa và tự động hóa các quy trình chất lượng vận hành mang lại sự an tâm rằng các sản phẩm đã được kiểm tra để tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, nội bộ hoặc quy định trước khi xuất xưởng.

Kiểm soát quy trình thống kê (SPC)
 

    Giám sát chất lượng gần thời gian thực giúp loại bỏ sự chậm trễ về thời gian đối với các thông báo không tuân
thủ đồng thời giảm thiểu tác động đến các hoạt động đầu ra. Phân tích SPC có thể được sử dụng để “dự đoán” các vấn đề và phản ứng lại, kích hoạt các hành động dự phòng để tránh tổn thất trước khi chúng tốn thời gian và tiền bạc. MES Quality bao gồm khả năng hiển thị biểu đồ và xu hướng SPC phong phú để theo dõi dữ liệu chất lượng được lấy mẫu với các dấu hiệu về vi phạm giới hạn kiểm soát và thông số kỹ thuật. Thông báo bổ sung có thể được định cấu hình dựa trên các quy tắc SPC tiêu chuẩn, cho biết xu hướng và hành vi cụ thể của các đặc tính chất lượng.


Tất cả các biểu đồ SPC tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm:

 •  X-bar and Range or Sigma
 •  X-individual and Moving Range
 •  Moving Average and Range or Sigma


Thuộc tính Biểu đồ bao gồm:

 •  P
 • U
 • Np
 •  C
 •  Defects per Million opportunities (DPMO)


    Biểu đồ SPC cung cấp các tùy chọn hiển thị phong phú bao gồm thống kê trên biểu đồ, các giá trị riêng lẻ, giá trị trung bình, phạm vi và Cp / Cpk / Pp / Ppk KPI.


Báo cáo chất lượng

 
   Nhiều định dạng báo cáo tiêu chuẩn được bao gồm trong Wonderware MES Quality. Chúng bao gồm báo cáo chi tiết đặc tính chất lượng, lọc dữ liệu mẫu về nhiều đặc điểm và báo cáo tóm tắt, cung cấp chi tiết về thiết bị, sản phẩm, trình tự công việc và hạng mục hoạt động. Các báo cáo này được xuất bản để trình bày thông tin linh hoạt thông qua trình duyệt web.

Chất lượng - Trụ cột cốt lõi của Quản lý Hoạt động Sản xuất (MOM)


   Quản lý Hoạt động Sản xuất (Manufacturing Operations Management)là nơi quản lý hàng tồn kho và sản xuất, phân tích hiệu suất, chất lượng và tuân thủ trên một nền tảng và giao diện chung.

    Trong đó MES Quality giúp duy trì và liên tục cải thiện chất lượng sản xuất, Hoạt động của MES đảm bảo rằng các quy trình được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật và MES Performance đảm bảo thiết bị của nhà máy hoạt động hết khả năng của nó.


Phương pháp tiếp cận theo mô hình để triển khai MES trên nhiều vị trí.
 

   Chìa khóa trong các ứng dụng đa điểm là thực thi chất lượng nhất quán, tuân thủ và báo cáo thông qua tiêu chuẩn của các quy trình kinh doanh.

   Phương pháp MES theo hướng mô hình của AVEVA kết hợp các lợi ích truyền thống của hệ thống thực thi sản xuất với công nghệ quản lý quy trình làm việc kỹ thuật số hiện đại để mang mọi người, tổ chức và quy trình lại với nhau nhằm tăng hiệu quả cũng như để nắm bắt quy trình làm việc và quy trình thu thập dữ liệu trong quy trình kỹ thuật số và trải nghiệm người dùng liên quan (mô hình).
 

   Phương pháp của chúng tôi dựa trên các mẫu có thể tái sử dụng và môi trường cấu hình mã thấp, cho phép tiếp cận quy trình tập trung vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các phương pháp hay nhất để tái sử dụng, chuẩn hóa bền vững và cải tiến liên tục trong các hoạt động sản xuất tại nhà máy và nhiều vị trí.

 


Thông số kỹ thuật MES


Các hệ điều hành

 • Windows 8.1 Professional or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 • Windows 10 Professional or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 • Windows Server 2012 Standard or Data Center Edition (64-Bit)
 • Windows Server 2012 R2 Standard or Data Center Edition (64-Bit)
 • Windows Server 2016 Standard or Data Center Edition (64-Bit)


Công nghcơ sdliu

 

 • Microsoft SQL Server 2012 in Express, Standard or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 • Microsoft SQL Server 2014 in Express, Standard or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 • Microsoft SQL Server 2016 in Express, Standard or Enterprise Edition (64-Bit)
 • Microsoft SQL Server 2017 in Express, Standard or Enterprise Edition (64-Bit)


Hỗ trợ ngôn ngữ


Phần mềm MES hỗ trợ cho các ngôn ngữ sau:

 

 • English
 • French
 • German
 • Japanese
 • Russian
 • Simplified Chinese
 • Spanish


   Để biết thêm thông tin về Hệ thống Điều hành Sản xuất và các giải pháp Quản lý Hoạt động Sản xuất của AVEVA, liên hệ với Q Systems:


Email: qsystems@hn.vnn.vn
Tel: (+84) 24.3976 0144.

 Xem chi tiết...