MES Quality

MES Quality


  • So sánh
  • Lượt xem: 10966
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware MES/Quality

        Phần mềm Wonderware MES / Quality giúp các nhà sản xuất tăng hiệu quả bằng cách thu thập và giám sát thông tin quan trọng phù hợp với các hoạt động hoạt động khác và để đáp ứng với các sự kiện sàn shop. MES / Chất lượng được thiết kế để thu thập dữ liệu chất lượng thông qua việc thực thi các thủ tục kiểm tra thủ công hoặc lấy mẫu trực tiếp từ thiết bị hoặc hệ thống kiểm soát tự động của nhà máy. Kiểm soát quy trình thống kê (SPC) cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực thành các xu hướng, biến thể hoặc không phù hợp để cho phép các hành động khắc phục và phòng ngừa nhanh chóng. Phần mềm Wonderware MES bổ sung LIMS và hệ thống quản lý chất lượng với thu thập dữ liệu tự động. Xem thêm...