Historian

Historian


  • So sánh
  • Lượt xem: 13240
  • Ngày đăng: 26/06/2018

 Wonderware Historian     

         Wonderware Historian là một historian quá trình hiệu suất cao, có khả năng lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu được tạo ra từ các cơ sở công nghiệp hiện nay. Dữ liệu historian này có thể được dễ dàng và an toàn lấy và cung cấp thông tin cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, cho phép các tổ chức phân tích các quá trình mọi lúc mọi nơi. Phiên bản Wonderware Historian Cloud, Online Edition, giúp giảm thiểu vốn và chi phí CNTT với SaaS của nó (phần mềm như một dịch vụ). Xem chi tiết...