AVEVA System Platform

AVEVA System Platform


  • So sánh
  • Lượt xem: 8116
  • Ngày đăng: 11/04/2018

      Phần mềm Wonderware được dựa trên một phương pháp tiếp cận độc đáo rõ ràng, mạnh mẽ và thanh lịch để cung cấp những gì khách hàng cần nhất trong các hệ thống phần mềm công nghiệp thời gian-thực của họ. Wonderware System Platform vượt qua tất cả các nền tảng khác trong đơn giản kỹ thuật, sự nhanh nhẹn hoạt động và trao quyền thông tin. Nó giúp khách hàng đảm bảo tương lai của họ, bảo vệ sự toàn vẹn hoạt động của nhà máy, tăng cường sự thấu hiểu hoạt động của người dân và cho phép họ thích ứng dễ dàng với chi phí thấp để thay đổi. Đây là một trong số các lý do rất nhiều phần mềm Wonderware được yêu thích trên thế giới và mang lại giá trị cho các tổ chức.