MES Operations

MES Operations


  • So sánh
  • Lượt xem: 10980
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware MES / Operations

        Wonderware MES / Operations cung cấp một bộ đầy đủ các chức năng phần mềm MES để quản lý hiệu quả các quy trình hoạt động và lưu lượng dữ liệu trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Phần mềm này cho phép quản lý luồng công việc và thông tin điện tử đầy đủ để thực hiện công việc thủ công, cũng như tải xuống và thực thi dữ liệu trên thiết bị nhà máy tự động. Được tích hợp với quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp, Wonderware MES / Operations cho phép quản lý sản xuất nhanh, ngắn hạn và cung cấp tính linh hoạt theo lịch cho nhà máy. Thực thi các thông số kỹ thuật của sản phẩm như hóa đơn nguyên vật liệu (BOM), thông số cài đặt, quy tắc của luồng nguyên liệu và trình tự thực hiện công việc đảm bảo chất lượng nhất quán. Tự động lưu giữ hồ sơ điện tử cung cấp phả hệ sản phẩm chi tiết và kết thúc để truy xuất nguồn gốc vật liệu. Các ứng dụng doanh nghiệp có thể được cập nhật với thông tin về quy trình làm việc (WIP) và tình trạng hàng tồn kho trong thời gian thực. Dữ liệu lịch sử thực hiện cung cấp phân tích chi tiết về hiệu suất hoạt động và xác định các thực tiễn tốt nhất, tạo điều kiện cho quá trình cải tiến liên tục. Xem thêm...