AVEVA Teamwork

AVEVA Teamwork


  • So sánh
  • Lượt xem: 576
  • Ngày đăng: 07/04/2021

Chi tiết...  - OneSheet

       AVEVA Teamwork là ứng dụng hỗ trợ hiệu suất trên đám mây giúp trao quyền cho nhân viên tại các tổ chức học hỏi, giải quyết vấn đề và chia sẻ kiến thức từ các máy trạm của họ.


      Làm việc theo nhóm kết hợp nội dung kỹ thuật số, quản lý kỹ năng và các tính năng giao tiếp vào một ứng dụng duy nhất, lấy công nhân làm trung tâm để hỗ trợ các nhu cầu riêng biệt của tầng nhà máy. Kết quả là một cơ sở kiến thức được cập nhật liên tục về các phương pháp hay nhất và nội dung đào tạo, được tự động chia sẻ với những người lao động cần họ, theo ca làm việc và hoạt động toàn cầu.

Chi tiết...  - OneSheet

Chi tiết hơn  - Presentation AVEVA Teamwork Customer