AVEVA Discrete Lean Management

AVEVA Discrete Lean Management


  • So sánh
  • Lượt xem: 597
  • Ngày đăng: 21/10/2020

Xem chi tiết...

      

 

AVEVA Discrete Lean Management
 

     Thúc đẩy các cấp độ cao hơn của năng suất sản xuất rời rạc, tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng cạnh tranh chi phí bằng các công cụ kỹ thuật số để nhanh chóng áp dụng các phương pháp hay nhất về Sản xuất tinh gọn và để quản lý công việc không cần giấy tờ. 

Xem chi tiết...