Historian Online

Historian Online


  • So sánh
  • Lượt xem: 8804
  • Ngày đăng: 27/06/2018

Wonderware Historian InSight

        Wonderware Historian InSight là một ứng dụng trình duyệt linh hoạt, dễ sử dụng để truy vấn và theo dõi dữ liệu nhanh chóng. Máy khách thông minh lấy dữ liệu từ Wonderware Historian hiện tại của bạn, nền tảng cho việc thu thập và lưu trữ dữ liệu độ trung thực cao, để cho phép trực quan hóa cách hoạt động của bạn. Wonderware Historian InSight là công cụ tìm kiếm cho dữ liệu công nghiệp của bạn. Không có đào tạo, báo cáo tùy chỉnh hoặc cần yêu cầu trợ giúp; người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm để truy xuất thông tin có liên quan để cải thiện việc ra quyết định. Điều này cho phép người dùng xác định các khu vực để cải tiến, tăng năng suất cao hơn và tăng lợi nhuận. Xem thêm...