Khóa đào tạo InTouch 2014 R2 Nâng cao [Mã IT-A14R2]

Khóa đào tạo  InTouch  2014R2 kéo dài  3  ngày, lớp học tập trung  đào sâu hơn về  các  ứng dụng của Modern  InTouch. Khóa học  cung cấp  kiến thức nâng cao  về  các  chức năng của  khối giám sát Wonderware và phát triển một hệ thống giao diện người – máy (HMI) toàn diện cho nhà máy. Học viên được hướng dẫn thông qua cài đặt, sơ đồ, luyện tập kiến thức, các đặc điểm và chức năng chuyên sâu của phần mềm InTouch. Các đặc điểm và khái niệm sẽ được củng cố qua các bài thực hành.  


Thời gian:  3 ngày 


Đối tượng học viên: 

 • Các nhân viên quản lý và vận hành sàn nhà máy, các nhân viên điều hành, các nhà tích hợp hệ thống và các cá nhân có nhu cầu sử dụng phần mềm InTouch HMI trong các quá trình sản xuất. 

Yêu cầu đối với học viên: 

 

Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học 

 • Tạo lập ứng dụng Modern InTouch 
 • Xây dựng hiển thị chỉ số hiệu suất  
 • Cấu hình DA Server
 • Thiết lập truyền thông với các chương trình, phần mềm vào/ra 
 • Tạo, xuất và nhập biến (tag) 
 • Kiểm tra và giám sát biến (tag) 
 • Xây dựng các biểu tượng tùy biến 
 • Theo dõi các trình bày về tương tác dữ liệu nâng cao  
 • Cấu hình các cảnh báo InTouch  
 • Quản lý các cảnh báo thời gian thực và lịch sử 
 • Cấu hình bảo mật 
 • Cấu hình, nhập, thu thập và xuất lịch sử InTouch 
 • Quan sát dữ liệu trong các biểu đồ thời gian thực  
 • Sao lưu và khôi phục ứng dụng InTouch 
 • Triển khai ứng dụng trong môi trường sản xuất 
 • Tạo lập, tùy biến các SmartSymbols 
 • Tạo lập, tùy biến các ArchestrA Symbols