Khóa đào tạo InTouch 2014R2 Căn bản [Mã IT-B14R2]

Khóa đào tạo InTouch 2014R2 kéo dài 3 ngày, lớp học tập trung chủ  yếu vào việc thiết kế ứng dụng Modern InTouch. Khóa học cung cấp hiểu biết căn bản về các nguyên lý của khối giám sát Wonderware và từng bước phát triển một hệ  thống giao diện người – máy (HMI) cho sàn nhà máy. Học viên được hướng dẫn thông qua cài đặt, sơ đồ, luyện tập kiến thức, các đặc điểm và chức năng của phần mềmInTouch. Các đặc điểm và khái niệm sẽ được củng cố qua các bài thực hành.  

Thời gian:  3 ngày 


Đối tượng học viên: 

 • Các nhân viên quản lý và vận hành sàn nhà máy, các nhân viên điều hành, các nhà tích hợp hệ thống và các cá nhân có nhu cầu sử dụng phần mềm InTouch HMI trong các quá trình sản xuất. 

Yêu cầu đối với học viên: 

 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp, sản xuất 

Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học 

 • Tạo lập ứng dụng Modern InTouch 
 • Xây dựng hiển thị chỉ số hiệu suất  
 • Cấu hình DA Server 
 • Thiết lập truyền thông với các chương trình, phần mềm vào/ra
 • Tạo, xuất và nhập biến (tag) 
 • Kiểm tra và giám sát biến (tag) 
 • Xây dựng các biểu tượng tùy biến 
 • Theo dõi các trình bày về tương tác dữ liệu nâng cao  
 • Cấu hình các cảnh báo InTouch  
 • Quản lý các cảnh báo thời gian thực và lịch sử 
 • Cấu hình bảo mật 
 • Cấu hình, nhập, thu thập và xuất dữ liệu lịch sử InTouch
 • Quan sát dữ liệu trong các biểu đồ thời gian thực  
 • Sao lưu và khôi phục ứng dụng InTouch 
 • Triển khai ứng dụng trong môi trường sản xuất