Khóa đào tạo Systems Platform 2014 R2 – Căn bản [Mã SP-B14]

Khóa đào tạo System Platform 2014 R2 kéo dài 4 ngày, khóa học được thiết kế để cung cấp hiểu biết căn bản về  các đặc điểm và chức năng của Wonderware Application Server  (là phần mềm lõi quan trọng nhất của System Platform). Khóa học này có các bài giảng lý thuyết và thực hành để cung cấp cũng như củng cố kiến thức cần thiết cho việc sử dụng các công cụ và dịch vụ ArchestrA trong System Platform cho nhà máy.    


Khóa học sẽ hướng dẫn thao tác trong Wonderware Application Server sử dụng công nghệ ArchestrA để kết nối các thiết bị trường, xử lý dữ liệu, thực thi mã lệnh, xử lý cảnh báo, và lưu trữ các cảnh báo và sự kiện. Các đặc điểm và chức năng đó như là các đối tượng tự động hóa (Automation Objects), các biểu mẫu (templates), Instances, môi trường phát triển tích hợp ArchestrA IDE, và mã lệnh QuickScript.NET.   


Khóa đào tạo cũng cung cấp kiến thức cơ bản về việc bảo trì Galaxy, lưu trữ cảnh báo thời gian thực và các cài đặt bảo mật, và cách thiết lập dự phòng (redundancy).  


Độ dài khóa học:  4 ngày 

Đối tượng học viên: 
Các nhà phát triển ứng dụng, các kỹ sư, các nhà tích hợp hệ thống, và các cá nhân khác sử dụng Wonderware Application Server trong các quá trình sản xuất.       

  
Yêu cầu đối với học viên 
Có kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp, sản xuất 
 
Mục tiêu đạt được sau hoàn thành khóa học: 
 

  • Tạo lập và triển khai các ứng dụng mới trong môi trường ArchestrA IDE 
  • Tạo mô hình sàn nhà máy sử dụng các đối tượng tự động hóa  
  • Thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường 
  • Làm việc với cảnh báo và cấu hình lịch sử trong Galaxy  
  • Định nghĩa mô hình bảo mật cho Galaxy  
  • Cấu hình dự phòng cho Device Intergration (DA Server/OPC Server) và ứng dụng các cấp