Khóa đào tạo Systems Platform 2014 R2 – Nâng cao [Mã SP-A1]

Trong khóa đào tạo nâng cao này, những khái niệm và thuật ngữ liên quan đến Wonderware Historian, ActiveFactory™, và Wonderware Information Server sẽ được thảo luận. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tích hợp công nghệ ArchestrA để mở  rộng các khả năng của hệ  thống System Platform. Học viên cũng được đào tạo sử dụng Historian và các bộ cấp dữ liệu cho các ứng dụng của Application Server. Học viên sẽ được học cách theo dõi và phân tích dữ liệu được lưu trữ trong Wonderware Historian sử dụng biểu đồ, các công cụ phân tích và báo cáo của phần mềm Active-Factory. Cuối cùng, học viên sẽ học sử dụng phần mềm Information Server để giám sát, báo cáo và phân tích từ xa.  


Độ dài khóa học: 5 ngày 


Đối tượng học viên: 

  • Các nhà phát triển ứng dụng, các kỹ sư, các nhà tích hợp hệ thống, và các cá nhân khác sử dụng Wonderware Application Server trong các quá trình sản xuất.          


Yêu cầu đối với học viên:  
Đã hoàn thành khóa học Systems Platform 2014R2 Căn bản 
 
Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học: 

 

  • Tạo lập và triển khai các ứng dụng mới trong môi trường ArchestrA IDE 
  • Tạo mô hình sàn nhà máy sử dụng các đối tượng tự động hóa  
  • Thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường 
  • Làm việc với cảnh báo và cấu hình lịch sử trong Galaxy  
  • Định nghĩa mô hình bảo mật cho Galaxy  
  • Cấu hình dự phòng cho Device Intergration (DA Server/OPC Server) và ứng dụng các cấp 
  • Sử dụng Historian để lưu trữ dữ liệu nhà máy từ các ứng dụng phát triển bởi Application Server 
  • Thu thập và báo cáo dữ liệu sử dụng ActiveFactory suite của Historian clients 
  • Sử dụng Information Server để giám sát, báo cáo và phân tích qua Web