Khóa MES 2014/2014R2 – Operations [Mã MES-O14/ MES-O14R2]

Khóa đào tạo MES 2014/2014R2 Operations kéo dài 4 ngày, thiết kế cho giảng viên giảng bài trên lớp để cung  cấp hiểu biết về  các tính năng và chức năng  căn bản  của Phần mềm MES/Operations  (hệ  thống quản lý sản xuất tổng thể). Khóa học này cung cấp các bài giảng và các thực hành thực tiễn tới học viên nhằm đạt được kinh nghiệm thực hành ngay sau tiết giảng. Lớp học sẽ  thực hành cách sử dụng Phần mềm MES/Operations để cho phép lập cấu hình và thiết lập các định dạng sản phẩm, mô hình vận hành, và các năng lực sản xuất; thực hiện quá trình vận hành và thu thập dữ  liệu; các thông tin phả hệ, truy cứu và báo cáo. Khóa học này cũng bao gồm tích hợp giữa Phần mềm Wonderware MES/Operation và System Platform. 


Độ dài Khóa học:  4 ngày 


Đối tượng học viên: 

  • Các nhân viên quản lý và vận hành sàn nhà máy, các kỹ sư, tư vấn, các nhà tích hợp hệ thống, và các cá nhân khác sử dụng Phần mềm Wonderware MES/Operations trong các quá trình sản xuất.     

Yêu cầu đối với học viên: 

Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học: 

  • Định nghĩa phát triển được một mô hình thực hành sản xuất đáp ứng về các công thức sản phẩm, vận hành và kho chứa 
  • Tạo và thực hiện các lệnh sản xuất tuân theo các quy định sản xuất 
  • Thực hiện các khả năng sản xuất như thu thập dữ liệu, truy vấn quá trình, phả hệ, và thay thếnguyên vật liệu 
  • Xem và phân tích các báo cáo sản xuất 
  • Tích hợp phần mềm Wonderware MES/Operations với System Platform 
  • Tạo các cửa sổ sử dụng Wonderware MES .NET Control