Khóa MES 2014/2014R2 – Performance [Mã MES-P14/ MES-P14R2]

Khóa đào tạo MES 2014/2014R2 Performance kéo dài 2 ngày, thiết kế cho giảng viên giảng bài trên lớp để cung cấp hiểu biết về các tính năng và chức năng của Phần mềm  MES/Performance). Khóa học này cung cấp các bài giảng và các thực hành thực tiễn tới học viên nhằm đạt được kinh nghiệm thực hành ngay sau tiết giảng. Lớp học sẽ thực hành cách cấu hình và phát triển một hệ thống thu thập dữ liệu để phân tích và lập các báo cáo về hiệu suất tổng thể, tình trạng thiết bị, chất lượng sản phẩm, và điều kiện vận hành qua việc sử dụng Application Server object. 


Độ dài khóa học:  2 ngày 


Đối tượng học viên: 
Các nhà phát triển ứng dụng, các kỹ sư, tư vấn, các nhà tích hợp hệ thống, và các cá nhân khác sử dụng Phần mềmWonderware MES/Performance trong các quá trình sản xuất.   

      
Yêu cầu đối với học viên:  

Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học 

  • Sử dụng Wonderware MES Client  để định nghĩa các thông tin cần thiết nhằm thu thập dữ liệu vận hành của Hiệu suất vận hành Thiết bị Tổng thể - Overall Equipment Efficiency (OEE) and Performance data.  
  • Sử dụng MES Software/Performance như một công cụ lập báo cáo và lưu trữ thông tin trung tâm về nguyên nhân ngừng hoạt động máy 
  • Thu thập và báo cáo các dữ liệu sự cố dừng nhà máy và phân tích hiệu suất tổng thể