Xác định khóa học với Wonderware - WW

Đào tạo Tiêu chuẩn Quốc tế 

 
Wonderware cung cấp các khóa đào tạo toàn diện, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng với tiêu chuẩn và sức mạnh của phần mềm Wonderware. Từ năm 1991, hàng ngàn khách hàng đã được đào tạo để sử dụng các phần mềm Wonderware.

Wonderware cam kết cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện và thực hành mà có thể trao khả năng cho người học tự phát triển và sử dụng một ứng dụng ngay khi họ quay trở về nhà máy sau khóa học. 


Nhiều khóa học Wonderware được cung cấp tại các Trung tâm Đào tạo đạt Chứng nhận trên toàn cầu. Các trung tâm này Điều phối đến Khu Vực và các Nhà Phân phối ủy quyền tại các nước đảm báo quá trình  đào tạo  theo tiêu  chuẩn,  đúng khả  năng và sử  dụng  hiệu quả  giáo trình tài liệu chuẩn của Wonderware. 

Xác định khóa học với Wonderware 
 
Có hai hạng mục phân biệt giành cho các nhu cầu đào tạo kỹ thuật của bạn. Lựa chọn học đúng cần phụ thuộc vào phần mềm nào mà bạn muốn áp dụng vào hệ thống hay giải pháp hiện tại của bạn: 

  • Wonderware System Platform 
  • Wonderware InTouch 

Wonderware – Đào tạo trên lớp với Giảng viên -Instructor-Led Training (ILT)