Khóa đào tạo Historian Client 2014 R2 [Mã H-C14R2]

Khóa đào tạo Wonderware Historian Client kéo dài 2 ngày, khóa học được thiết kế để cung cấp hiểu biết căn bản về các đặc điểm và chức năng của phần mềm Wonderware Historian Client. Khóa đào tạo này có các bài giảng lý thuyết và thực hành để cung cấp cũng như củng cố các kiến thức cần thiết cho việc sử dụng Wonderware Historian Client. 


Các ứng dụng của Wonderware Historian Client như biểu đồ, phân tích, và báo cáo đem đến các công cụ phân tích và báo cáo dữ  liệu tối đa hóa giá trị của dữ  liệu được lưu trữ  trong Wonderware Historian. 

Wonderware Historian Client cho phép các cá nhân ở mọi cấp độ tổ chức dễ dàng truy cập dữ liệu nhà máy và dữ liệu liên quan đến quá trình qua các hộp hội thoại đơn giản. 


Độ dài khóa học:  2 ngày 


Đối tượng học viên: 
Các nhân viên quản lý và vận hành sàn nhà máy, và các cá nhân có công việc liên quan đến sử dụng dữ  liệu Wonderware Historian để đánh giá và báo cáo trong môi trường sản xuất hoặc điều hành.  


Yêu cầu đối với học viên: 

  • Có kiến thức về InTouch  
  • Có kiến thức về Wonderware Historian  
  • Có kiến thức về MS Excel và MS Word 
  • Có kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp, sản xuất 


Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học:  

  • Thu thập dữ liệu Wonderware Historian bằng Wonderware Historian Client 
  • Sử dụng dữ liệu với các thuộc tính thích hợp, thao tác biểu đồ thời gian thực và lịch sử, tạo báo cáo sản xuất trong MS Exel, và Word.