AVEVA System Intergrator in Vietnam

Là một SI của AVEVA công ty bạn sẽ được các lợi ích như sau:

  •  Một bộ công cụ đầy đủ các phần mềm AVEVA để phát triển, thiết kế, xây dựng ứng dụng cho dự án/Khách hàng.
  • Một cổng hỗ trợ kỹ thuật riêng có hiệu lực trong 1 năm dành của AVEVA.
  • Công ty bạn sẽ được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật nhanh chóng và chính xác để tạo thuận lợi cho việc triển khai tích hợp hệ thống.
  • Được mua phần mềm AVEVA với mức giá tốt nhất so với các Khách hàng khác.
  • Ưu tiên lựa chọn được  giới thiệu khi QS nhận được các dự án tích hợp hệ thống từ End User.
  • Ưu tiên lựa chọn bán phần mềm khi có nhiều nhà tích hợp hệ thống cùng hỏi giá cho một dự án.

Vui lòng  liên hệ với QS Team để được phản hồi nhanh nhất

Hãy đồng hành cùng các Nhà tích hợp hệ thống của AVEVA tại thị trường Việt Nam hiện nay:

 

Công ty

Đối tác tích hợp hệ thống

Ngành

Global CyberSoft (VietNam) JSC

 

CNTT, Vận tải, Sản xuất hàng hóa tiêu dùng, Thực phẩm & Đồ uống

EVNIT

       

          

 

Điện và Năng lượng

 

 

 

 

Năng lượng

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

 

 

 

         

         

 

Dầu và Khí đốt

Năng lượng

Mỏ khoáng và Kim loại

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

Nước sạch và Nước thải

 

           

 

         

Thực phẩm và Đồ uống

Mỏ khoáng và Kim loại

Nước và nước thải

Hóa chất

Linh kiện điện và điện tử

     

 

         

Điện và Năng lượng

Máy móc công nghiệp và thương mại

      

 

         

Thực phẩm

Cao su và nhựa

Nước và nước thải

Giấy và các sản phẩm liên quan

Hóa chất và các sản phẩm liên quan

 

         

Khai thác dầu khí

Sản xuất nông nghiệp

Linh kiện điện và điện tử

Máy móc công nghiệp và thương mại

 

         

Viễn thông

Data Center

 

  

 

         

Nước và nước thải

Sản phẩm thực phẩm

Linh kiện điện và điện tử

Máy móc công nghiệp và thương mại

Hóa chất và các sản phẩm liên quan

 

       

 

         

Nước và nước thải

Máy móc công nghiệp và thương mại

     

 

         

Đồ uống và Thực phẩm

Điện và Năng lượng

Linh kiện điện và điện tử

 

      

 

         

Nước và nước thải

Thực  phẩm

       

 

           Điện và Năng lượng

       

 

         

Năng  lượng

Dầu khí

Khai khoáng

Cơ sở hạ tầng

        

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

Nước sạch và Nước thải

 

        

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

       Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 

Năng lượng

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

Nước sạch và Nước thải

            

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

           

 

 

 

 

 

Năng lượng

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

 

                DKNEC Co., Ltd

 

Thực phẩm và Đồ uống

Nước sạch và Nước thải

 

 

 

Khuyến khích Giáo dục

 

Đại học

Đối tác tích hợp hệ thống

 

         

 

 

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

         

 

 

            

 

 

 

 

 

   

 

New Ocean Automation System