Wonderware System Intergrator in Vietnam

Là một SI của Wonderware công ty bạn sẽ được các lợi ích như sau:

  •  Một bộ công cụ đầy đủ các phần mềm Wonderware để phát triển, thiết kế, xây dựng ứng dụng cho dự án/Khách hàng.
  • Một cổng hỗ trợ kỹ thuật riêng có hiệu lực trong 1 năm dành của Wonderware.
  • Công ty bạn sẽ được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật nhanh chóng và chính xác để tạo thuận lợi cho việc triển khai tích hợp hệ thống.
  • Được mua phần mềm Wonderware với mức giá tốt nhất so với các Khách hàng khác.
  • Ưu tiên lựa chọn được  giới thiệu khi QS nhận được các dự án tích hợp hệ thống từ End User.
  • Ưu tiên lựa chọn bán phần mềm khi có nhiều nhà tích hợp hệ thống cùng hỏi giá cho một dự án.

Vui lòng  liên hệ với QS Team để được phản hồi nhanh nhất

Hãy đồng hành cùng các Nhà tích hợp hệ thống của Wonderware tại thị trường Việt Nam hiện nay:

 

Công ty

Đối tác tích hợp hệ thống

Ngành

Global CyberSoft (VietNam) JSC

 

CNTT, Vận tải, Sản xuất hàng hóa tiêu dùng, Thực phẩm & Đồ uống

EVNIT

 

Điện và Năng lượng

 

 

 

Năng lượng

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

 

 

 

 

Dầu và Khí đốt

Năng lượng

Mỏ khoáng và Kim loại

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

Nước sạch và Nước thải

 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 

Năng lượng

Thực phẩm và Đồ uống

CNTT

Nước sạch và Nước thải

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

Nước sạch và Nước thải

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

DKNEC Co., Ltd

 

Thực phẩm và Đồ uống

Nước sạch và Nước thải

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

 

 

 

Mỏ khoáng và Kim loại

 

 

 

 

 

Năng lượng

 

 

 

Thực phẩm và Đồ uống

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến khích Giáo dục

 

Đại học

Đối tác tích hợp hệ thống

 

 

New Ocean Automation System

 

 

 

 

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM