Giải pháp HMI/SCADA

InTouch HMI (Standard Edition)

InTouch là phần mềm HMI đã được trao giải thưởng vì giúp người vận hành dễ dàng đạt được hiệu quả cao nhất. Được sử dụng trong hơn một phần ba các cơ sở công nghiệp của thế giới, ở hầu hết mọi quốc gia và các nền công nghiệp, phần mềm InTouch HMI tiếp tục mang lại giá trị nhờ sự đơn giản về kỹ thuật, sự linh hoạt trong vận hành và làm chủ hiệu suất thời gian thực.

 

 

 

 

 

 

 

Intouch HMI (Machine Edition)

InTouch Machine Edition là phần mềm HMI / SCADA linh hoạt, có khả năng mở rộng cao được thiết kế để cung cấp mọi thứ từ các ứng dụng HMI nâng cao tới các thiết bị nhúng nhỏ. Bộ tính năng phong phú cho phép người dùng tạo các ứng dụng HMI / SCADA trực quan, bảo mật và bảo trì cao cho bất kỳ ngành nào. InTouch HMI Machine Edition là phần mềm lý tưởng cho các OEM, Nhà chế tạo Máy, HMI / SCADA rời rạc hoặc các HMI/ SCADA theo quá trình.