Nước và nước thải

Invensys cung cấp một sự lựa chọn hiện đại và an toàn cho ngành công nghiệp nước và nước thải. Chúng tôi có nhiều năm  kinh nghiệm phục vụ ngành và cung cấp danh mục phần mềm rộng nhất và hiện tại nhất, với hơn 100.000 nhà máy và 1,6 license để chạy trong các quy trình…Xem chi tiết

Success Story ...Xem chi tiết