MES Operations

MES Operations


 • So sánh
 • Lượt xem: 20258
 • Ngày đăng: 07/05/2018
Wonderware MES Operations cung cấp một bộ đầy đủ các chức năng phần mềm MES để quản lý hiệu quả các quy trình hoạt động và lưu lượng dữ liệu trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Phần mềm này cho phép quản lý luồng công việc và thông tin điện tử đầy đủ để thực hiện công việc thủ công, cũng như tải xuống và thực thi dữ liệu trên thiết bị nhà máy tự động. Xem chi …

MES Operations - Hệ thống điều hành sản xuất bậc nhất!

Wonderware MES Operations cung cấp một bộ đầy đủ các chức năng phần mềm MES để quản lý hiệu quả các quy trình hoạt động và lưu lượng dữ liệu trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Phần mềm này cho phép quản lý luồng công việc và thông tin điện tử đầy đủ để thực hiện công việc thủ công, cũng như tải xuống và thực thi dữ liệu trên thiết bị nhà máy tự động.

Ưu điểm của MES Operations là gì?

Mes Operations được tích hợp với quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp, Wonderware MES / Operations cho phép quản lý sản xuất nhanh, ngắn hạn và cung cấp tính linh hoạt theo lịch cho nhà máy. Thực thi các thông số kỹ thuật của sản phẩm như hóa đơn nguyên vật liệu (BOM), thông số cài đặt, quy tắc của luồng nguyên liệu và trình tự thực hiện công việc đảm bảo chất lượng nhất quán.

Mes Operations cũng tự động lưu giữ hồ sơ điện tử cung cấp phả hệ sản phẩm chi tiết và kết thúc để truy xuất nguồn gốc vật liệu. Các ứng dụng doanh nghiệp có thể được cập nhật với thông tin về quy trình làm việc (WIP) và tình trạng hàng tồn kho trong thời gian thực. Dữ liệu lịch sử thực hiện cung cấp phân tích chi tiết về hiệu suất hoạt động và xác định các thực tiễn tốt nhất, tạo điều kiện cho quá trình cải tiến liên tục.

Xem thêm...


MES Operations cung cấp một bộ hoàn chỉnh các chức năng phần mềm của Hệ thống Điều hành Sản xuất (MES) nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động vận hành liên quan đến sản xuất và hàng tồn kho trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Phần mềm cho phép cung cấp đầy đủ thông tin điện tử và quản lý quy trình làm việc để thực hiện công việc thủ công, cũng như tải xuống và thực hiện dữ liệu trên thiết bị tự động hóa.

Tích hợp với hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực thi sản xuất cho phép:

 • Quản lý sản xuất ngắn hạn và cung cấp sự linh hoạt về lịch trình cho nhà máy.
 • Thực thi các thông số kỹ thuật của sản phẩm như hóa đơn nguyên vật liệu (BOM), thông số thiết lập, quy tắc dòng nguyên liệu và trình tự thực hiện công việc đảm bảo chất lượng nhất quán.
 • Lưu trữ hồ sơ điện tử tự động cung cấp gia phả sản phẩm chi tiết và khả năng truy tìm nguyên liệu đầu cuối. Các ứng dụng kinh doanh có thể được cập nhật với thông tin về tiến trình công việc (WIP) và tình trạng hàng tồn kho trong thời gian thực.
 • Dữ liệu lịch sử điều hành cung cấp các phân tích về hiệu suất hoạt động và xác định các phương pháp hay nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cải tiến liên tục.

Mes Opetations giúp chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa các quy trình hoạt động có thể nâng cao hiệu quả, giảm lỗi và cải thiện chất lượng, cuối cùng là tăng sản lượng đáng kể. Hàng tồn kho quay nhanh hơn, thời gian sản xuất giảm xuống và hoạt động kinh doanh trở nên nhanh nhẹn và nhạy bén hơn.

Lợi ích của Mes Operations

 • Loại bỏ các thủ tục giấy tờ dễ bị lỗi
 • Tự động hóa các nhiệm vụ thu thập dữ liệu
 • Cải thiện mau lẹ hàng tồn kho và giảm thời gian truyền đơn đặt hàng sản xuất
 • Phương sai thấp hơn trong kết quả sản xuất, ít phế liệu hơn và hàng tái sản xuất
 • Giảm rủi ro quản lý việc thu hồi sản phẩm hoặc các trường hợp khẩn cấp về sản xuất
 • Nâng cao khả năng hỗ trợ quyết định và hiển thị chuỗi cung ứng
 • Giảm chi phí và rủi ro hợp lý.
 • Tầm nhìn về hiệu suất của nhà máy để cải tiến liên tục.

Quản lý sản xuất cùng với Mes Opreration thế nào?

MES Operations giúp các công ty sản xuất loại bỏ các thủ tục giấy tờ để quản lý và ghi chép các quy trình hậu cần sản xuất và kiểm kê cũng như dòng nguyên liệu. Phần mềm cung cấp một mô hình thông tin có thể cấu hình để thực thi các quy tắc kinh doanh và thu thập dữ liệu. Đồng thời hỗ trợ dữ liệu cụ thể liên quan đến công việc và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật số trong thời gian thực.

Việc thực hiện đơn hàng công việc được quản lý bằng cách lập lịch các trường hợp của quy trình tổng thể liên quan đến sản phẩm, được chia tỷ lệ với số lượng sản phẩm được yêu cầu. Các phiên bản của quy trình sau đó được chia thành các công việc và được lên lịch đến thiết bị để thực hiện trên sàn nhà máy.

Hồ sơ chi tiết về gia phả sản phẩm và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các sự kiện không lường trước. Ngoài ra giúp giảm chi phí tuân thủ các quy định về an toàn sản phẩm và người tiêu dùng.

Quản lý Thông số kỹ thuật

Mô hình Quy trình MES xác định các quy tắc kinh doanh và thông tin đặc điểm kỹ thuật sản phẩm để cung cấp và thực thi các hướng dẫn làm việc, BOM và thông tin thiết lập cho cả con người và thiết bị tự động. Mức tiêu thụ vật liệu có thể được xác minh dựa trên thông số kỹ thuật BOM bằng cách sử dụng đầu đọc mã vạch hoặc RFID.

Quản lý tồn kho và lưu trữ

MES Operations bao gồm chức năng quản lý hoạt động hàng tồn kho và cho phép truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối trên các địa điểm lưu trữ, kho lưu trữ di động hoặc thiết bị sản xuất cho nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm.

Số lượng nguyên vật liệu được cập nhật tự động trong kho sản xuất khi nguyên vật liệu được tiêu thụ và sản phẩm được tạo ra.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý và theo dõi các hoạt động kiểm kê độc lập theo đơn đặt hàng công việc như nhận, chuyển vật tư liên quan đến hậu cần trước hoặc sau sản xuất hoặc quản lý hàng tồn kho Kanban.

Điều hành Sản xuất

Quản lý luồng công việc kỹ thuật số tích hợp kết nối con người vào các quy trình hoạt động và thực thi nhất quán các quy trình vận hành. Nó cung cấp mức độ tự động hóa và cộng tác nhóm cao hơn, đồng thời giữ cho lực lượng lao động được kết nối với các quy trình quan trọng của nhiệm vụ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng kỹ thuật số và di động. Quy trình làm việc được cấu hình và có thể thích ứng như các biểu mẫu giao diện người dùng liên quan cho các hoạt động MES tiêu chuẩn được cung cấp để giúp các giải pháp MES được xác định, triển khai và chạy nhanh hơn.

Khả năng thực thi và thu thập dữ liệu độc đáo trên thiết bị nhà máy tự động làm cho các giải pháp Hệ thống Điều hành Sản xuất trở thành lựa chọn hàng đầu cho các quy trình tự động hoặc đẩy nhanh sản xuất hàng hóa. Nền tảng hệ thống của AVEVA được tận dụng dựa trên cơ sở hạ tầng để thực hiện tích hợp với hệ thống điều khiển thiết bị của nhà máy. Tích hợp gốc thúc đẩy mô hình thiết bị nền tảng và tạo điều kiện chuyển đổi dữ liệu hệ thống điều khiển thành các bản ghi điện tử nhất quán để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MES.

Theo dõi lao động và quản lý chứng nhận

 Phần mềm theo dõi người vận hành đăng nhập vào công việc và nắm bắt thời gian và thời lượng trên máy. Cho phép hạch toán chi phí lao động gắn liền với việc thực hiện lệnh công việc của một người vận hành hoặc các nhóm người vận hành. Công việc có thể được giới hạn cho những người vận hành có chứng chỉ hợp lệ về trình độ cần thiết để điều hành công việc.

Mô hình hóa quá trình

Phần mềm hệ thống thực thi Sản xuất tận dụng mô hình quy trình để xử lý các hoạt động thành phần và liên kết các quy tắc kinh doanh và thông tin đặc điểm kỹ thuật với sản xuất sản phẩm.

Mô hình quy trình cho phép xác định và liên kết các hoạt động, thiết bị, BOM và thông số kỹ thuật thiết lập, lộ trình và dòng nguyên liệu giữa các hoạt động và các yêu cầu thu thập dữ liệu cho mỗi bước hoạt động trong một quy trình. Hoạt động' xác định nhiệm vụ để tạo ra sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm, bao gồm nguyên liệu thô hoặc sản phẩm trung gian được tiêu thụ, bất kỳ sản phẩm phụ nào được tạo ra. Thiết bị được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ, thu thập dữ liệu, trình tự các bước và ước tính thời gian lao động và máy móc.

Định tuyến động cho phép làm lại bằng cách định tuyến sản xuất để làm lại các hoạt động bằng cách sử dụng mã lý do.

Báo cáo với MES Operations

Hoạt động MES bao gồm các báo cáo tiêu chuẩn được xuất bản để truy cập thông tin kết hợp và linh hoạtthông qua trình duyệt web.

 •  Phả hệ theo thứ tự công việc
 •  Sản xuất theo thiết bị

hức năng Hệ thống Điều hành sản xuất của AVEVA có thể được triển khai từng bước trong một nhà máy và cho phép nắm bắt các phương pháp hay nhất để tái sử dụng và áp dụng tiêu chuẩn trên các hoạt động trên nhiều vị trí.

Quản lý hoạt động tại nhiều vị trí

Chìa khóa trong các ứng dụng hoạt động trên nhiều vị trí là chuẩn hóa KPI, chia sẻ các phương pháp hay nhất và nâng cao hiệu suất hoạt động một cách nhất quán trong doanh nghiệp của bạn. Phương pháp “điều khiển mô hình” dựa trên các mẫu có thể tái sử dụng và môi trường cấu hình mã thấp cho phép nắm bắt kỹ thuật số các phương pháp tốt nhất trong quy trình làm việc và thu thập dữ liệu để tái sử dụng. Tiêu chuẩn hóa bền vững và áp dụng thay đổi trong các hoạt động sản xuất nhiều vị trí.

Thông số kỹ thuật Hệ thống Điều hành sản xuất

Các hệ điều hành

 •  Windows 8.1 Professional or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 •  Windows 10 Professional or Enterprise Edition (32-Bit and 64-Bit)
 •  Windows Server 2012 and 2012R2 or newer in Standard or Data Center Edition (64-Bit)
 •  Windows Server 2016 Standard or Data Center Edition (64-Bit)
 •  Windows Server 2019 Standard or Data Center Edition (64-Bit)

Công nghệ cơ sở dữ liệu

 •  Microsoft SQL Server 2012 in Express, Standard or Enterprise Edition
 •  Microsoft SQL Server 2014 in Express, Standard or Enterprise Edition
 •  Microsoft SQL Server 2016 in Express, Standard or Enterprise Edition
 •  Microsoft SQL Server 2017 in Express, Standard or Enterprise Edition

Hỗ trợ ngôn ngữ

Hệ thống Điều hành Sản xuất hỗ trợ các ngôn ngữ sau:

 •  English
 •  French
 •  German
 •  Japanese
 •  Russian
 •  Simplified Chinese
 •  Spanish

Để biết thêm thông tin về Hệ thống Điều hành Sản xuất và các giải pháp Quản lý Hoạt động Sản xuất của AVEVA, vui lòng liên hệ với Q Systems:

Email: qsystems@hn.vnn.vn
Tel: (+84) 24.3976 0144.

Xem chi tiết...