Industrial info management

Insight - Actionable Insights from Anywhere, Anytime, and Any Device

Insight là một giải pháp an toàn, được dùng để thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu công nghiệp để có những quyết định nhanh và chính xác hơn. Nó hợp nhất các dữ liệu khác nhau hiển thị đầy đủ về cách doanh nghiệp của bạn đang hoạt động và cho phép người dùng trong toàn bộ doanh nghiệp truy cập dữ liệu và thông tin từ bất kỳ đâu.

 

 

 

 

 

 

 

Historian - Big Data – Collection, Storage and Analysis

Nắm bắt và lưu trữ dữ liệu công nghiệp có độ trung thực cao. Historian là một cơ sở dữ liệu quá trình hiệu suất cao có khả năng lưu trữ một lượng lớn dữ liệu được tạo ra từ các nhà máy công nghiệp ngày nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Historian - Lossless Compression,Whatever the Scale

Với hơn ba nghìn tỷ sự kiện được các máy chủ Enterprise Historian lưu trữ mỗi tuần, các công ty trên toàn thế giới đang đạt được những cải thiện đáng kể về năng suất, hiệu quả và độ tin cậy thông qua phân tích dữ liệu nâng cao và trực quan hóa. Nền tảng phần mềm có khả năng mở rộng cao có một nhà sử dụng dữ liệu doanh nghiệp lưu trữ hiệu quả và nhanh chóng truy xuất dữ liệu chuỗi thời gian, trong cả môi trường kinh doanh và hoạt động. Công nghệ nén lossless giảm thiểu dung lượng lưu trữ cần thiết trong khi vẫn duy trì độ phân giải dữ liệu gốc.

 

 

 

 

 

 

Historian Client - Make Sense of Your Industrial Data

Historian Client là phần mềm phân tích và báo cáo mạnh mẽ nó lưu dữ liệu lịch sử cũng như chi tiết quá trình sản xuất thời gian thực để giúp cho những người vận hành, các kỹ sư và quản lý cấp cao có thể phân tích dữ liệu của hoạt động sản xuất.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SmartGlance Mobile Reports

Với ứng dụng di động SmartGlance, bạn có thể xem dữ liệu về hệ thống  ngay lập tức từ nhiều nguồn dữ liệu trên bất kỳ thiết bị thông minh nào của bạn - máy tính bảng, điện thoại và thậm chí cả đồng hồ. Chỉ mất vài phút để tải về từ appstore bạn đã có thể xem, phân tích và chia sẻ dữ liệu sản xuất chưa được chia sẻ.

 

 

 

 

 

 

 

Intelligence - Discover What Drives Plant Performance

Khi được thực hiện riêng lẻ, các nguồn dữ liệu thường mang lại thông tin giá trị cho người dùng cuối cùng. Tuy nhiên, khi các nguồn dữ liệu được tập hợp lại với nhau thành một tập dữ liệu duy nhất, đáng tin cậy bao gồm các hoạt động công nghiệp nói chung, giá trị của các công cụ trực quan phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm Adviser - Alarm Management Challenges

Những tiến bộ trong công nghệ phần mềm, thiết bị kết nối và IoT trong những thập kỷ gần đây đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong số lượng các cảnh báo trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Các tiêu chuẩn quản lý cảnh báo EEMUA 19111 và ISA2 18.2 đề nghị giới hạn thực tế của việc xử lý cảnh báo cho mỗi người vận hành 1 đến 2 báo động cứ sau 10 phút và trung bình 150 đến 300 báo động mỗi ngày.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream Report - A Simple Solution for Complex Plant Reporting

Với Dream Report, việc tạo báo cáo không thể dễ dàng hơn. Tạo báo cáo nhanh chóng và gửi báo cáo cho bất kỳ ai, ở bất cứ đâu. Dream Report là phần mềm mở với tính năng kéo và thả đơn giản, và tích hợp các nguồn thời gian thực và dữ liệu cho HMI / SCADA, các Historian, phần mềm doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu.