CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

   
 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Sự đầu tư của Bạn vào các giải pháp phần mềm và phần cứng Wonderware là bước đầu tiên trong việc thiết lập một mối quan hệ với Wonderware.
Chương trình Hỗ trợ Khách hàng “Customer First” của Wonderware đã được phát triển cẩn trọng để giúp đỡ Bạn tối đa hóa giá trị của các hệ thống phần mềm Wonderware của mình.


Giá trị Các thành viên Chương trình Customer First nhận được:

  • Giúp đẩy nhanh sự phát triển dự án và thu hồi vốn đầu tư
  • Giúp giảm chi phí chủ sở hữu thông qua cung cấp ph ương tiện đến với các nguồn kỹ năng để giúp chuẩn đoán và cứu chữa các vấn đề kỹ thuật trong vận hành, tối thiểu hóa thời gian ngừng trệ và nâng cao hiệu suất vận hành
  • Giúp tối thiểu hóa rủi ro thực hiện và vận hành
  • Các phần mềm và ứng dụng luôn được giữ ở mức độ mới nhất  và “trạng thái-của-nghệ thuật” với các t iếp cận gia tăng sản phẩm và công nghệ, chiết xuất và tối đa hóa giá trị từ các phần mềm Wonderware của Bạn


Là một thành viên của Chương trình Wonderware Customer First, Bạn có thể lựa chọn giữa các cấp độ hỗ trợ Elite, Premium v à Standard tùy theo dự án và các mốc giai đoạn thử nghiệm, dựa tr ên độ phức tạp và quan trọng của các vận hành của mình, dựa vào tính thuần thục trên các ứng dụng và sự thành thạo trong các nguồn dự án của Bạn.

 

Hãy liên lạc với Q Systems để trở thành thành viên trong các chương trình Wonderware Customer Fisrt của chúng tôi
 .