Mỏ, Khoáng và Kim loại

Công nghiệp khai khoáng yêu cầu đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất  trong một môi trường khắc nghiệt.

Để đạt được điều này, bạn cần một chiến lược quản lý sản phẩm của bạn một cách an toàn và bảo mật, tối đa hóa sản xuất và tăng lợi nhuận.

Hãy để Wonderware giúp bạn liên kết, phân tích và quản lý dữ liệu kỹ thuật, quy trình và chuỗi khai thác của bạn một cách thông minh và hiệu quả…Xem chi tiết