AVEVA Discrete Lean Management

AVEVA Discrete Lean Management


 • So sánh
 • Lượt xem: 15551
 • Ngày đăng: 21/10/2020
AVEVA Discrete Lean Management thúc đẩy mức độ cao hơn cho năng suất trong các nhà máy sản xuất rời rạc, gia tăng tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng cạnh tranh chi phí bằng các công cụ kỹ thuật số một cách nhanh chóng. Xem chi …

AVEVA Discrete Lean Management - Chương trình cho sản xuất tinh gọn

AVEVA Discrete Lean Management thúc đẩy mức độ cao hơn cho năng suất trong các nhà máy sản xuất rời rạc, gia tăng tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng cạnh tranh chi phí bằng các công cụ kỹ thuật số một cách nhanh chóng. Điều này có được thông qua việc áp dụng các phương pháp hay nhất về Sản xuất tinh gọn và không cần giấy tờ.

Tổng Quan về Aveva Discrete Lean Management

AVEVA Discrete Lean Management là một chương trình thương mại phần mềm có sẵn để cải thiện năng suất sản xuất rời rạc, tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng cạnh tranh chi phí thông qua một bộ công cụ quản lý công việc và tinh gọn kỹ thuật số sẵn sàng sử dụng với 4 module:

 • Performance Management – Nắm bắt lao động và KPIs của thiết bị hiệu quả, lý do gây ra lỗi sản xuất sẽ hiển thị trên bảng điều khiển, báo cáo và phân tích nguyên nhân

 • Andon – Thông báo vấn đề sản xuất và trực quan hóa bảng điều khiển để ngăn ngừa hoặc giảm tổn thất sản xuất thông qua các cảnh báo hiệu quả

 • Work Order Management – kỹ thuật số quản lý lệnh sản xuất và phân bổ cho các dây chuyền sản xuất để báo cáo, theo dõi thực hiện

 • Digital Work Instruction – Từng bước không cần tài liệu bằng giấy để Hướng dẫn vận hành. Tất cả các tài liệu được chuyển thể bằng video, số hóa tài liệu

Việc thúc đẩy năng suất của dây chuyền và nhà máy bằng các phương pháp quản lý tinh gọn đã được chứng minh và đo lường được KPI, hình dung và cải thiện hiệu suất sản xuất. Sẵn sàng sử dụng các công cụ Sản xuất Tinh gọn kỹ thuật số cho phép các nhà sản xuất trở thành những người thực hành Sản xuất Tinh gọn mà không cần phải là chuyên gia sản xuất.

Giảm thiểu số lượng công việc sản xuất thủ công, thu thập dữ liệu Sản xuất Tinh gọn cũng như tự động hóa các thông báo sự kiện với đầy đủ các kết nối của AVEVA đến các thiết bị IOT và hệ thống tự động hóa của nhà máy.

Phần mềm dễ dàng triển khai, cấu hình và tích hợp với các hệ thống nhà máy và doanh nghiệp. Kiến trúc máy chủ, máy khách nhẹ nhưng cung cấp hiệu suất đã được chứng minh để hỗ trợ các môi trường sản xuất với khối lượng sản xuất cao và nhiều biến thể sản phẩm.

 AVEVA Discrete Lean Management cho phép các nhà sản xuất nhanh chóng bắt đầu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình, đạt được Lợi Tức Đầu Tư (ROI) nhanh bằng cách xác định các thành quả thấp với thông tin chi tiết về nguyên nhân tiềm ẩn của việc mất năng suất. Đồng thời cung cấp cho khách hàng nền tảng để cải tiến liên tục theo hướng dữ liệu hóa.

Aveva Discrete Lean Management giúp sản xuất Thông minh hơn

AVEVA Discrete Lean Management cung cấp một bộ công cụ kỹ thuật số để giúp bạn nhanh chóng áp dụng các phương pháp sản xuất tinh gọn tiêu chuẩn công nghiệp đã được chứng minh. Nhằm giảm tổn thất sản xuất và liên tục cải thiện hiệu quả dây chuyền sản xuất rời rạc. Bằng cách áp dụng các phương pháp như Andon, Jidoka, Kaizen, KPIs,Muda, OEE, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Sáu tổn thất lớn, Công việc chuẩn hóa và Nhà máy trực quan cho phép các nhà sản xuất trở thành chuyên gia Sản xuất Tinh gọn chỉ bằng việc sử dụng các công cụ sản xuất tinh gọn kỹ thuật số.

 • Phản hồi nhanh hơn với các vấn đề sản xuất thông qua thông báo cho các bên liên quan sản xuất và hiển thị thời gian thực trên bảng điều khiển, máy trạm và thiết bị di động để cộng tác và phản ứng hiệu quả với các tình huống vấn đề khác nhau.

 • Trao quyền cho lực lượng lao động để loại bỏ lãng phí, giảm chi phí thông qua khả năng hiển thị hiệu suất dây chuyền, các vấn đề sản xuất trên bảng điều khiển và máy trạm.

 • Liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn bằng cách đo lường, trực quan hóa, phân tích các chỉ số hiệu suất chính cho cả dây chuyền sản xuất thủ công và tự động. Đồng thời thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng cách so sánh các sự kiện của nhà máy

 • Nhanh chóng áp dụng các phương pháp tinh gọn và thay đổi thấp hơn nỗ lực quản lý với các công cụ dễ sử dụng và bằng cách giữ cho người lao động không phải thực hiện các công việc thu thập dữ liệu thủ công thông qua tích hợp với các hệ thống tự động hóa của nhà máy hoặc các thiết bị hỗ trợ IoT.

 • AVEVA Discrete Lean Management cũng giúp bạn thay thế các bản ghi giấy không tập trung bằng quyền truy cập được sắp xếp vào thông tin yêu cầu công việc. Hay hướng dẫn công việc và giao diện người dùng kỹ thuật số để báo cáo việc thực hiện yêu cầu công việc.

 • Cải thiện tính linh hoạt trong sản xuất của bạn trong khi giảm thiểu rủi ro do lỗi của con người thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật số quản lý công việc và hướng dẫn công việc.

 • Giúp nhóm của bạn thực hiện công việc ngay lần đầu tiên và ngăn ngừa lỗi sản xuất xảy ra với các hướng dẫn công việc kỹ thuật số dễ làm theo.

 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và thiết bị bằng cách gửi đơn đặt hàng công việc đến các dây chuyền sản xuất trên công suất khả dụng và hiệu suất đường truyền tốt nhất. Điều này dựa trên Hiệu quả Thiết bị Tổng thể hoặc Hiệu quả Lao động Tổng thể cho sản phẩm được chỉ định.

Các tính năng chính của Aveva Discrete Lean Management

Andon - Thông báo Vấn đề Sản xuất

Andon là một phương pháp Quản lý tinh gọn để chỉ ra hoặc thông báo trực quan cho bạn về các vấn đề sản xuất để các thành viên khác trong nhóm sản xuất được thông báo và các bên liên quan được kêu gọi giúp đỡ. Nhằm mục đích găn chặn hoặc giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tổn thất sản xuất trên máy sản xuất, dây chuyền sản xuất hoặc cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Andon module cho phép bạn định cấu hình bất kỳ số lượng danh mục Andon nào khi cần và bất kỳ số vấn đề liên quan nào trong loại hoặc danh mục Andon. chỉ dành cho một máy trạm riêng lẻ.

Phần mềm cung cấp giao diện người dùng trực quan để bạn nêu ra, xác nhận và bình thường hóa các vấn đề sản xuất theo cách thủ công hoặc tự động.

Vấn đề sản xuất có thể được báo cáo dựa trên các quy tắc thông qua thông báo qua e-mail hoặc bằng cách gửi tín hiệu đến hệ thống tự động hóa.

Bảng điều khiển Andon cung cấp màn hình các vị trí vấn đề nơi một hoặc nhiều vấn đề đã được kích hoạt và có bao nhiêu vấn đề đang hoạt động hoặc được thừa nhận. Nhật ký lịch sử và xuất dữ liệu được cung cấp để phân tích trong các ứng dụng tiêu chuẩn như Microsoft Excel.

Hiệu suất Management

Bạn có thể liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động của mình thông qua giám sát KPI (OEE / OLE) và phân tích nguyên nhân gốc rễ của tổn thất sản xuất bằng cách thu thập dữ liệu sử dụng và sản xuất trên dây chuyền sản xuất và máy trạm.

Trên dây chuyền sản xuất thủ công, người điều hành báo cáo sản xuất tốt và giảm chất lượng.

Trên dây chuyền tự động, việc thu thập dữ liệu sản xuất có thể được tự động hóa với nhiều giao thức TCP gốc hoặc trình điều khiển OPC UA để tích hợp với hệ thống điều khiển thiết bị hoặc thiết bị IoT.

Để phân loại thời gian không hoạt động và lỗi chất lượng, một giao diện mục nhập lý do được đưa vào.

Đánh giá và phân tích hiệu suất theo vị trí (nhà máy, khu vực và cấp độ dây chuyền), khoảng thời gian (giờ, ngày và tháng) và sản phẩm bằng bảng điều khiển cho các KPI khác nhau bao gồm:

 • Hiệu quả - Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE), tính đến công suất thiết bị hoặc Hiệu quả lao động tổng thể (OLE), lấy số các nhà khai thác làm việc tại một dòng tính đến Chất lượng - Tỷ lệ sai sót trong sản xuất (MDR)
 • Rào cản - Các vấn đề về thời gian ngừng hoạt động và chất lượng (pareto)
 • Bảo trì - Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) và Thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR)

Work Order Management (phân bổ đơn hàng công việc)

Chương trình cho phép bạn gửi đơn đặt hàng tự động đến các dây chuyền, tối ưu hóa sản xuất tổng thể của nhà máy và giảm thiểu sự thay đổi trong ca làm việc: bằng cách phân bổ đơn đặt hàng công việc dựa trên công suất và hiệu suất dây chuyền tốt nhất (OEE / OLE) cho sản phẩm được chỉ định.

Thực hiện Lệnh công việc - Cung cấp cho bạn giao diện người dùng sẵn sàng sử dụng để thực hiện lệnh công việc trên dây chuyền và báo cáo sản xuất.

Hệ thống nắm bắt và cung cấp dấu vết kiểm tra của tất cả các sự kiện trình tự công việc như: Đã phát hành, Đã bắt đầu, Đang chạy, Đang chờ, Đã đóng, Phân bổ đã thay đổi, Bị tạm dừng, v.v.

Tích hợp ERP - Bạn có thể nhận đơn đặt hàng, chuyển sang sản xuất và xác nhận chúng khi kết thúc dựa trên trao đổi dữ liệu dựa trên tệp với ERP hoặc ứng dụng kinh doanh khác.

Số hóa Hướng dẫn công việc

Các hướng dẫn công việc được hiển thị cho người vận hành để hướng dẫn bạn thực hiện các nhiệm vụ công việc của mình với các hướng dẫn từng bước dễ thực hiện để sản xuất một sản phẩm cụ thể.

Trình tự các bước hoạt động công việc có thể được xác định riêng cho từng dây chuyền/ máy trạm và mối quan hệ tham chiếu sản phẩm.

Mỗi bước hoạt động công việc có thể được liên kết với một tài liệu hướng dẫn công việc cụ thể hoặc tệp phương tiện (tài liệu PDF và / hoặc video mp4).

Tài liệu kỹ thuật số và các tệp phương tiện hướng dẫn có thể được lưu trữ trong kho lưu trữ trung tâm để quản lý vòng đời và thay đổi hướng dẫn hiệu quả.

Tính bản địa hóa 

Giao diện đồ họa và tin nhắn có sẵn bằng tiếng Anh. Có thể thêm các bản dịch giao diện người dùng bổ sung bằng cách tải lên tệp .csv.

Khả năng tương tác - Bạn có thể tích hợp với thiết bị và hệ thống bên ngoài thông qua giao diện tiêu chuẩn (OPC, SQL) ngoài các trình điều khiển gốc cho các giao thức TCP / IP công nghiệp để kết nối với:

 •  Email Servers (SMTP)

 •  Đầu đọc thẻ RFID (Xác thực người dùng)

 •  PLCs & các thiết bị TĐH

 •  Máy đọc Mã vạch (Barcodes)

Để biết thêm thông tin v AVEVA Discrete Lean Management và các phần mềm, gii pháp khác ca AVEVA, vui lòng liên hệ vi chúng tôi - Q Systems:

Email: qsystems@hn.vnn.vn
Tel: (
+84) 24.3976 0144.

Xem chi tiết...