Dream Report

Dream Report


  • So sánh
  • Lượt xem: 11578
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Dream Report for Wonderware

Báo cáo và phân phối thông tin bạn muốn, không chỉ là những điều bạn cần
         Các giải pháp chia sẻ thông tin và báo cáo khác rất khó để thiết lập và duy trì rằng bạn chỉ tập trung vào các báo cáo và trang tổng quan dữ liệu hoàn toàn cần thiết. Dream Report thay đổi mô hình. Với Báo cáo ước mơ, các báo cáo và trang tổng quan tương tác thật dễ dàng, bạn sẽ tạo và chia sẻ tất cả các báo cáo mà bạn từng muốn và điều đó tốt cho doanh nghiệp của bạn. Đó là Dream Report - Taming đại dương dữ liệu  Xem thêm...