eDNA

eDNA


  • So sánh
  • Lượt xem: 15399
  • Ngày đăng: 02/12/2020

Wonderware eDNA

       eDNA Event Manager hỗ trợ việc tạo các thông báo sự kiện do người dùng định nghĩa và gửi dữ liệu cảm biến và xử lý khẩn cấp tới những người chịu trách nhiệm chẩn đoán và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Xem thêm...