Inbatch

Inbatch


  • So sánh
  • Lượt xem: 20704
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware InBatch

     Phần mềm Wonderware InBatch quản lý hiệu quả các hoạt động hàng loạt linh hoạt, đa luồng và đa sản phẩm được tìm thấy trong các ngành công nghiệp, bao gồm khoa học đời sống, hóa chất tốt, thực phẩm và đồ uống và hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Tuân thủ các tiêu chuẩn ISA-88 để kiểm soát hàng loạt, Wonderware InBatch cung cấp hướng dẫn và giám sát cho cả quản lý công thức và thực thi hàng loạt. Phần mềm quản lý hàng loạt độc lập của hệ thống điều khiển tự động hóa các quy trình xử lý hàng loạt để cung cấp chất lượng nhất quán cho các đặc điểm công thức và phả hệ cho một lịch sử hoàn chỉnh...Xem thêm