Information Server

Information Server


  • So sánh
  • Lượt xem: 8970
  • Ngày đăng: 07/05/2018

 Wonderware Infomation Server

        Wonderware Information Server tập hợp và trình bày hiệu suất nhà máy và sản xuất dữ liệu thông qua một giải pháp web một cách dễ dàng. Đồ họa quá trình, các xu hướng, biểu đồ, báo cáo, thời gian chết, các sự kiện , truy xuất nguồn gốc và gia phả đều có thể xem được thông qua một cổng Information Server an toàn. Mỗi nhân viên có thể tùy nhu cầu để xem hoạt động nhà máy giúp tối đa hóa hiệu quả của công nhân .

       Wonderware Information Server tập hợp và trình bày số liệu hiệu suất nhà máy và dữ liệu sản xuất tới các nhân viên bảo dưỡng, nhân viên kỹ thuật và nhân viên điều hành thông qua một giải pháp web một cách dễ dàng. Information Server không đòi hỏi lập trình web tùy chỉnh. Nhân viên nhà máy, với đào tạo tối thiểu, có thể cài đặt, cấu hình và thực hiện một cổng thông tin nhà máy có hiệu quả cao hoặc nhúng nó vào cổng thông tin web của công ty

TẦM NHÌN QUY TRÌNH LỚN HƠN

          Wonderware® Information Server chứa một chức năng OverView mới, có nhiều tính năng phân tích dữ liệu bên cạnh kho thông tin công nghiệp khổng lồ có sẵn bao gồm đồ họa quy trình, trends và báo cáo trên một trang web duy nhất. Nó hợp nhất dữ liệu và thông tin từ Wonderware ArchestrA System Platform, Historian, Intelligence, InBatch, MES, IntelaTrac và một loạt các nguồn dữ liệu của bên thứ ba. Việc có thể nhìn vào quy trình sản xuất cho phép nhân công thu thập thông tin rồi đưa ra quyết định nhanh hơn. Wonderware Information Server được thiết kế cho người dùng thông thường để họ có thể nhanh chóng và dễ dàng truy cập bảng điều khiển thời gian thực, trends dữ liệu và báo cáo sơ bộ,, cũng như yêu cầu phân tích hoặc báo cáo đột xuất.

 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

       Để làm việc hiệu quả nhất, nhà quản lí cần huy động toàn bộ nhân công tham gia sáng tạo cải tiến quy trình. Thông tin chính xác và kịp thời rất quan trọng trong việc giải phóng sức sáng tạo của nhân công. Information Server giúp nhân công giải quyết các vấn đề về quy trình nhanh hơn, và khám phá ra những cơ hội tiềm ẩn, là công cụ cần thiết để phân phối thông tin trong công ty nhằm tối đa hóa phối hợp giữa nhân công, đồng thời giảm thiểu chi phí.

       Giải pháp Wonderware web-based  tập hợp hàng loạt các dữ liệu quy trình vào trends, bảng điều khiển, báo cáo sản xuất, báo cáo thời gian chết của thiết bị,, báo cáo hiệu suất thiết bị, lịch sử và sự kiện vận hành, bao gồm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thông tin phả hệ. Ta có thể tìm và giải quyết vấn đề nhanh hơn vì ai cũng có thể truy cập vào toàn bộ dữ liệu sản xuất chính xác. Phần mềm Wonderware Information Server cho phép mỗi nhân công xem thông tin họ cần thông qua nội dung web cá nhân – thậm chí bằng nhiều ngôn ngữ.... Xem thêm