Insight Performance

Insight Performance


  • So sánh
  • Lượt xem: 16828
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Insight Performance  

       Insight Performance là một giải pháp điện toán đám mây để sản xuất thiết bị và thu thập dữ liệu sự kiện sản xuất, lưu trữ, theo dõi và phân tích. Giải pháp tiết kiệm chi phí này giúp tăng hiệu suất và hiệu suất sử dụng tài nguyên thực vật bằng cách cung cấp thông tin chính xác về thời gian ngừng hoạt động và hiệu quả của thiết bị thông qua các trang tổng quan KPI trực quan và thân thiện với người dùng. Insight Performance trao quyền cho các nhà khai thác và người ra quyết định với thông tin cần thiết để thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức và tạo điều kiện cải tiến liên tục hiệu suất của nhà máy với khả năng phân tích và báo cáo nâng cao. Tối ưu hóa hiệu quả thiết bị làm tăng khả năng sử dụng tài sản hiện có và giúp các tổ chức sản xuất duy trì khả năng sinh lời và khả năng cạnh tranh. Xem thêm...