IntelaTrac Mobile Operator Rounds

IntelaTrac Mobile Operator Rounds


  • So sánh
  • Lượt xem: 8828
  • Ngày đăng: 07/05/2018

IntelaTrac Mobile Operator Rounds

         Mobile Operator Rounds cho phép các nhà sản xuất và bộ vi xử lý đạt được các hoạt động đáng tin cậy, an toàn và có lợi nhuận thông qua thực thi tốt nhất trong các hoạt động tốt nhất bởi lực lượng lao động hiện trường - tăng tốc và duy trì các cải tiến quy trình chính thống và  tuân thủ quy định.

 - Giúp quản lý việc thực thi nhất quán các phương pháp tốt nhất. 

 - Hỗ trợ phản ứng nhanh chóng để thay đổi điều kiện kinh doanh

 - Yếu tố thành công chính cho độ tin cậy của thiết bị

 -  Giúp đồng hóa người lao động hiện trường mới với tài liệu đào tạo được giao cho thiết bị thiêt bị di động cầm tay. Xem thêm...