Intelligence

Intelligence


  • So sánh
  • Lượt xem: 17681
  • Ngày đăng: 02/12/2020

Wonderware Intelligence

       Intelligence là một giải pháp sản xuất trí tuệ doanh nghiệp (EMI) tự động hóa việc trích xuất, chuyển đổi và lưu trữ các chỉ số KPI hoạt động, số liệu và thông tin theo ngữ cảnh liên quan trên nhiều nguồn dữ liệu.


        Phân phối phân tích người dùng thân thiện và theo dõi số liệu dựa trên bảng điều khiển cho phép người lao động và người ra quyết định trong toàn tổ chức thực hiện đánh giá nhanh chóng và tự tin. Xem thêm...