Skelta BPM

Skelta BPM


  • So sánh
  • Lượt xem: 18853
  • Ngày đăng: 07/05/2018

   Wonderware Skelta BPM

          Wonderware Skelta BPM  là  một ứng dụng phần mềm quản lý quá trình kinh doanh duy nhất cho phép người dùng để nắm bắt và ghi lại, thực hiện tốt các quy trình công việc (cả bằng tay và tự động). Ngoài việc quản lý từng bước quy trình làm việc, hệ thống có thể sử dụng truy xuất nguồn gốc và chất lượng dữ liệu từ các hệ thống khác để cung cấp một giải pháp công việc mạnh mẽ hơn.

           Phần mềm Wonderware Skelta BPM cung cấp giải pháp luồng công việc tiên tiến và bộ công cụ hoàn chỉnh để tạo, thực thi và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ. Kiến trúc dựa trên web có thể nhúng 100% và khả năng tích hợp mạnh mẽ đảm bảo sự cộng tác trong toàn bộ Doanh nghiệp.

          Wonderware Skelta BPM giúp các tổ chức hoàn thành công việc một cách thông minh, hiệu quả và theo cách thống nhất. Phần mềm này sử dụng một quy trình trực quan, hình ảnh và môi trường mô hình hóa hình thức để cải thiện năng suất và phân phối nhanh các ứng dụng kinh doanh mới.

           Wonderware Skelta BPM cho phép cộng tác doanh nghiệp thực sự với khả năng mở rộng đến SharePoint và tích hợp với công nghệ Microsoft.

          Sản phẩm này được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến nhất của Microsoft.NET®, XML và Web. Nó cũng là công cụ luồng công việc nhúng 100% đầu tiên trên thế giới.

           Phần mềm Wonderware Skelta BPM sử dụng kiến ​​trúc BPM cấp doanh nghiệp mạnh mẽ của mình để cung cấp chức năng mới mạnh mẽ trong các chức năng BPM cốt lõi. Các tính năng mới bao gồm thiết kế biểu mẫu thích ứng, đáp ứng mạnh mẽ, Trình kết nối SharePoint 2013, nâng cấp bảo mật và nâng cấp công nghệ chính. Wonderware Skelta BPM cũng hỗ trợ phát triển theo mô hình trên toàn doanh nghiệp, giảm đáng kể chi phí phát triển và cho phép đổi mới. Xem thêm...

Wonderware Skelta BPM Work Tasks   Xem chi tiết...

Wonderware Skelta BPM SharePoint Connector Xem chi tiết...