SmartGlance

SmartGlance


  • So sánh
  • Lượt xem: 12177
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware SmartGlance

           Báo cáo di động do Schneider Electric cung cấp cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào các KPI quan trọng và xử lý hoặc dữ liệu hoạt động thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng phổ biến. Giảm chi phí và cải thiện năng suất trong khi đưa ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn bằng cách xem xét, phân tích và cộng tác xung quanh quy trình hoặc dữ liệu công ty của bạn trên thiết bị di động. Xem thêm...