Wonderware Online InSight

Wonderware Online InSight


  • So sánh
  • Lượt xem: 12037
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware Online InSight 

            Insight là một giải pháp an toàn, được quản lý để thu thập, lưu trữ, hiển thị và phân tích dữ liệu. Giải pháp điện toán đám mây hiệu quả này tạo ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn và hợp nhất dữ liệu khác nhau để cho phép người dùng cuối xem toàn bộ hình ảnh khi nói đến hiệu suất hoạt động. Tất cả dữ liệu này được cung cấp trong toàn bộ doanh nghiệp của bạn để cho phép truy cập an toàn từ mọi nơi. Nếu bạn đang tìm kiếm con đường ngắn nhất, tiết kiệm nhất cho những lợi ích lớn của việc quản lý thông tin công nghiệp tiên tiến, bạn đã tìm thấy nó. Xem thêm...