AVEVA™ Historian - What's New

AVEVA™ Historian - What's New

Thu thập và lưu trữ dữ liệu công nghiệp có độ trung thực cao. AVEVA Historian là một cơ sở dữ liệu quy trình được tích hợp với kiểm soát hoạt động cho phép truy cập vào dữ liệu lịch sử quy trình, cảnh báo và sự kiện.

Kết hợp các kỹ thuật nén và lưu trữ dữ liệu nâng cao với giao diện truy vấn tiêu chuẩn ngành, AVEVA Historian mang đến sự đơn giản hiệu suất cao giúp nhận thức đầy đủ về hiệu suất hoạt động để khắc phục sự cố nhanh hơn và đưa ra các quyết định sáng suốt.

Có gì mơi?

  • Historian 2023
  • Historian Client 2023

Tính năng mới trong AVEVA Historian và Historian Client 2023

 

Tạo các số liệu có ý nghĩa hơn bằng cách sử dụng các biểu thức đặc biệt

- Thư viện chức năng phong phú

- Trình chỉnh sửa tương tác trong Historian Client

- Sử dụng trực tiếp trong giao diện SQL, REST và SDK

Cải thiện chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác

- Sao chép vào AVEVA™ PI System™ và AVEVA™ Data Hub

- Chèn lấp đơn giản hơn, nhanh hơn

Giao diện người dùng được hiện đại hóa

- Ruy-băng trong Historian Client

- Giao diện hiện đại mới trong Historian Client web

- Các biểu tượng mới trong Operations Control Management Console

Bổ trợ  tác vụ Excel được cải tiến

- Truy cập dữ liệu chi tiết (đầy đủ, đồng bằng)

- Hợp lý hóa quy trình công việc

Tăng cường an ninh

- Tùy chọn HTTPS đơn giản cho  Historian Client web

- Thông tin liên lạc không an toàn bị tắt theo mặc định

- Tăng cường thu thập dữ liệu từ xa (IDAS từ xa)

Trình điều khiển giao tiếp AVEVA

- Phát hành MQTT Sparkplug

- Nhập / xuất MQTT Pub

- Kết nối ngược OPC UA

 

Tin tức nổi bật