AVEVA™ Reports for Operations – What’s New

AVEVA™ Reports for Operations – What’s New

 

 

Dẫn đầu trong công nghệ báo cáo công nghiệp

 

AVEVA Reports for Operations là giải pháp báo cáo sản xuất, hiệu suất và tuân thủ áp dụng cho tất cả các ngành. Cách tiếp cận dựa trên cấu hình, dễ sử dụng của giải pháp có nghĩa là bạn không cần chuyên môn về lập trình hoặc SQL để thiết kế các báo cáo hấp dẫn, hữu ích cho các nhà máy hoặc quy trình. Thay vào đó, người dùng định cấu hình báo cáo thông qua phương pháp kéo và thả đơn giản.

Bằng cách loại bỏ nhu cầu về tài nguyên kỹ thuật, bạn có thể tạo nhiều báo cáo hơn trong thời gian ngắn hơn, đồng thời tăng cường cộng tác và giao tiếp nội bộ.

 

 

AVEVA Reports for Operations: Có gì mới trong bản phát hành năm 2023?

 

Báo cáo di động

Với báo cáo di động mới, bạn có thể quyết định xem báo cáo sẽ xuất hiện trên cổng web PC hay trên thiết bị di động. Khả năng thiết kế các báo cáo chuyên dụng dựa trên nền tảng máy khách, theo kích thước và độ phân giải màn hình mục tiêu, làm tăng đáng kể hiệu quả thiết kế và tổ chức giữa những người dùng trên các nền tảng khác nhau.

Chữ ký điện tử

Báo cáo quy trình công việc mới cho phép chữ ký điện tử, thông báo chữ ký đã hoàn thành và đang chờ xử lý, v.v.

Cụm web

Giờ đây, bạn có thể xác định một đối tượng hoặc một số đối tượng dưới dạng một cụm web, sau đó cụm này sẽ cung cấp cho bạn một URL duy nhất và cụm máy chủ trong vùng chứa hoặc trang web của bên thứ ba. Từ đó, các cụm web có thể được lưu trữ trên AVEVATM Insight, AVEVATM InTouch và các nơi khác.

Dấu thời gian

Giao diện người dùng kiểm soát phiên bản mới được sửa đổi hiện bao gồm dấu thời gian.

Quản lý người dùng

Các tính năng quản lý người dùng mới cho phép bạn định cấu hình cài đặt ủy quyền người dùng trên cơ sở từng báo cáo. Tái cấu trúc quản lý người dùng hiện thay thế mật khẩu bằng hàm không thể đảo ngược, tránh lưu trữ mật khẩu trong bộ nhớ và bao gồm các biện pháp tăng cường an ninh mạng khác như yêu cầu mật khẩu dài hơn.

Trình điều khiển mới

Phiên bản Báo cáo AVEVA này bao gồm các trình điều khiển mới, vì vậy bạn có thể kéo các loại dữ liệu mới vào báo cáo và bảng điều khiển của mình:

- Các giá trị lịch sử của Máy chủ AVEVA PI

- Giá trị lịch sử hiệu suất AVEVA Insight

- Báo động lịch sử AVEVA

- Giá trị lịch sử và thời gian thực của BACnet

- Các giá trị lịch sử của Siemens Desigo

- Đánh giá dữ liệu Eurotherm

 

Tin tức nổi bật