AVEVA System Platform - What's NEW

AVEVA System Platform - What's NEW

 

AVEVA System Platform với Giao diện Quản lý Hoạt động (OMI) là giải pháp đáp ứng, có thể mở rộng duy nhất trên thế giới dành cho các ứng dụng giám sát SCADA, MES và IIoT, giúp ngữ cảnh hóa các quy trình vận hành trong toàn tổ chức.

AVEVA System Platform cung cấp nền tảng hợp tác, dựa trên tiêu chuẩn, hợp nhất con người, quy trình và tài sản trên tất cả các cơ sở để cải tiến hoạt động liên tục và hỗ trợ quyết định theo thời gian thực.

 

Có gì mới?

 · System Platform 2023

· Operations Management Interface 2023

· Historian 2023

· Communication Drivers 2023

 

Tính năng mới trong AVEVA System Platform và OMI 2023

Giao diện người dùng được làm mới

Giao diện được cập nhật cung cấp quy trình công việc hiệu quả hơn và giao diện chung trên phần mềm kiểm soát hoạt động của AVEVA.

Hiệu suất trình hướng dẫn đối tượng

Tăng hiệu suất đáng kể trong quá trình phát triển. Nhúng tiện ích web vào OMI

Đồ họa công nghiệp

Giờ đây, có thể đặt một hoặc nhiều tiện ích web trực tiếp vào đồ họa công nghiệp và đặt tiện ích con đó vào một ngăn. Điều này sẽ hoạt động bất kể máy tính để bàn hoặc máy khách web.

Hình ảnh động trong Đồ họa công nghiệp

Thuộc tính hình ảnh mới được gọi là ImageURI mà người dùng có thể sửa đổi trong thời gian chạy để tự động thay đổi hình ảnh.

Những cải tiến về cảnh báo.

Sự chuyển đổi của:

- Tin nhắn báo động

- Tin nhắn sự kiện

- Nhóm báo động

Hỗ trợ Microsoft Azure Active Directory

Sử dụng Azure AD làm nhà cung cấp xác thực để định cấu hình vai trò người dùng cho quá trình phát triển và thời gian chạy.

Cập nhật cho khả năng Phát lại lịch sử

Nguồn giá trị không được lịch sử hóa trong quá trình phát lại lịch sử để tránh thiếu thông tin. Có tùy chọn gắn cờ các giá trị này để giúp người xem biết nguồn dữ liệu thay thế.

Kiểu dữ liệu Big String mới

Loại dữ liệu mới cho phép người dùng lưu trữ và truyền các chuỗi lớn bằng cách hỗ trợ kích thước chuỗi hầu như không giới hạn.

Ghi nhật ký nhận dạng bảo mật

Cho phép nhà phát triển truy cập trực tiếp vào thông tin bảo mật bổ sung cũng như ghi nhật ký các hoạt động bảo mật (chẳng hạn như đăng nhập không thành công) vào cơ sở dữ liệu Sự kiện.

Tăng cường an ninh mạng

Cải tiến liên tục và mạnh mẽ.

Các cải tiến dành riêng cho đăng ký AVEVA Flex

Một nền tảng có thể sử dụng nhiều giấy phép khi đăng ký Flex.

Tiện ích mở rộng

- Tiện ích Chế độ xem Lưới mới

- Cập nhật ứng dụng OMI Content Presenter

- Cập nhật ứng dụng OMI Map

AVEVA Communication Drivers

- Phát hành MQTT Sparkplug

- Nhập / xuất  MQTT Pub

- Kết nối ngược OPC UA

- Ngừng sử dụng các đối tượng Device Integration(DI)

Tính năng mới trong AVEVA™ Historian và AVEVA™ Historian Client 2023

Tạo các số liệu có ý nghĩa hơn bằng cách sử dụng các biểu thức đặc biệt

- Thư viện chức năng phong phú

- Trình chỉnh sửa tương tác trong web Historian Client

- Sử dụng trực tiếp trong giao diện SQL, REST và SDK

Cải thiện dữ liệu chia sẻ với các hệ thống khác

- Sao chép sang Hệ thống AVEVA PI và Trung tâm dữ liệu AVEVA

- Chèn lấp đơn giản, nhanh hơn

Giao diện người dùng được hiện đại hóa

- Ruy-băng trong Historian Client desktop

- Giao diện hiện đại mới trong Historian Client web

- Các biểu tượng mới trong Management Console

Bổ trợ ngăn tác vụ Excel được cải tiến

- Truy cập dữ liệu chi tiết (đầy đủ, trải rộng)

- Hợp lý hóa quy trình công việc

Tăng cường an ninh

- Tùy chọn HTTPS đơn giản cho Historian Client web

- Thông tin liên lạc không an toàn bị tắt theo mặc định

- Tăng cường thu thập dữ liệu từ xa (Remote IDAS)

Tin tức nổi bật