Demo AVEVA Insight

Trong xu thế IIoT hiện nay, việc thu thập, lưu trữ, giám sát và phân tích các dữ liệu sản xuất cần thiết theo thời gian thực trên nền tảng đám mây là nhu cầu tất yếu của các nhà máy. Hãng AVEVA xin giới thiệu giải pháp AVEVA Insight với một nền tảng đám mây hiện đại, chuyên dùng cho các hệ thống tự động hóa, được bảo mật và quản lý tốt với chi phí rất hợp lý.

AVEVA Insight chắc chắn sẽ nâng cao năng lực thu thập, lưu trữ, giám sát và phân tích dữ liệu cho nhà máy của bạn ngay từ khi triển khai.