Truy xuất dữ liệu đám mây - AVEVA InSight

Truy xuất dữ liệu đám mây - AVEVA InSight

Theo các nghiên cứu độc lập, trên thế giới, đến cuối 2002 đã có khoảng 87% các nhà máy sản xuất có sử dụng các giải pháp Lưu trữ dữ liệu đám mây, và khoảng 85% các công ty sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số/ AI trong vòng 3 năm tới.

Với vai trò hãng tiên phong thế giới trong cung cấp các dịch vụ cho các nhà máy sản xuất, AVEVA hiểu rõ nhu cầu và sự bức thiết của việc xây dựng 1 nền tảng Phần mềm lưu trữ dữ liệu đám mây bảo mật, tin cậy, hiệu quả, tích hợp các công nghệ mới nhất và đặc biệt dễ triển khai, dễ sử dụng cho các nhà máy.

Vì vậy AVEVA đã xây dựng và liên tục cải tiến, bổ xung các dịch vụ tích hợp cho [AVEVA Insight]- Dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp sản xuất với các cam kết.

[AVEVA Insight] giúp cho các phân tích về hiệu suất tài sản, giám sát hiệu suất tổng thể của máy móc thiết bị OEE, và các dữ liệu lớn được dễ dàng hơn nhiều. Dễ dàng triển khai, dễ dàng sử dụng, với mọi chức năng sẵn có.

 • Cloud platform for Industry 4.0 and digital transformation initiatives (Nền tảng đám mây cho các tiền đề Chuyển đổi kỹ thuật số và Công nghiệp 4.0)
 • Secure access from any location, any device (An toàn truy cập từ bất cứ vị trí, bất cứ thiết bị nào)
 • Search based navigation (định vị dựa trên tìm kiếm)
 • Time series analysis (phân tích chuỗi thời gian)
 • Process graphics (các đồ họa Quá trình)
 • Geolocation / mapping (bản đồ địa lý)
 • Customizable dashboards (Các màn hình hiển thị có thể tùy chỉnh theo yêu cầu)
 • Condition management, alerts and notifications (Các lưu ý và cảnh báo, quản lý điều kiện)
 • Automated analytics using unsupervised machine learning (Phân tích tự động sử dụng sự tự học của máy không giám sát)
 • Asset efficiency analysis (Các phân tích hiệu quả tài sản máy móc thiết bị)
 • Connectivity to 300+ industry standard drivers (Kết nối tới hơn 300 các thiết bị chuẩn công nghiệp)
 • Built in publishers for 30+ AVEVA and Wonderware products (Xây dựng vào bộ tiêu chuẩn công cho hơn 30 các phần mềm AVEVA và Wonderware)
 • Restful API for data access and integration (API thuận tiện cho truy cập dữ liệu và tích hợp)
 • Plus, a growing range of fully integrated add-ons so you can easily tailor AVEVA Insight to your needs (Cộng thêm, một dải rộng và đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn giúp cho bạn dễ dàng cài đặt AVEVA InSight vào yêu cầu riêng của mình).
 • All designed with security in mind. (Tất cả đều được thiết kế với tính bảo mật cao nhất).

Hàng ngàn nhà máy trên toàn thế giới đã sử dụng nhiều sản phẩm của AVEVA, nhất là [System Platform], đã hiểu mức độ hiệu quả mà các giải pháp On-Premise này mang lại.

Q Systems và AVEVA tin chắc với [AVEVA Insight], giải pháp dữ liệu đám mây Cloud sẽ nâng mức độ hiệu quả của nhà máy lên 1 mức mới. Không chỉ là giải pháp thuần túy thu thập, lưu trữ dữ liệu đám mây và truy xuất dữ liệu trên Cloud.

[AVEVA Insight] đã được tích hợp các công nghệ mới nhất sử dụng AI, Big data, Machine Learning như Predictive Analytic, BI Gateway,...và sẽ còn tiếp tục được tích hợp thêm nhiều tính năng nữa. AVEVA Insight giúp vận hành nhà máy thông minh hơn qua  phân tích dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời hơn.

>> XEM CHI TIẾT CLICK VÀO NGAY: AVEVE INSIGHT

Tin tức nổi bật