Phần mềm Sản Xuất Theo Mẻ | AVEVA InBatch

Phần mềm Sản Xuất Theo Mẻ | AVEVA InBatch

Wonderware/ AVEVA *InBatch (hiện tại là AVEVA Batch Mangement) là phần mềm sản xuất theo mẻ được phát triển sử dụng Chuẩn ISA 88. Chức năng nổi bật và cạnh tranh của InBatch trên thị trường phải kể đến:

  • Sức mạnh trong khả năng xuất các báo cáo
  • Khả năng hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn an toàn VSTF Hoa KK FDA21CFR Part 11
  • SD kết nối tương thích với hàng loạt các giải pháp của các bên thứ Ba

aveva batch

Phản hồi từ các khách hàng vận hành sử dụng InBatch và cả từ các tổ chức tích hợp phát triển cho biết công nghệ InBatch dễ dàng hơn nhiều so với các giải pháp quản lý mẻ khác cho kỹ sư khi làm dự án và trong toàn bộ vòng đời hệ thống.

Các kỹ sư tích hợp nói với chúng tôi rằng trên tổng thể thì phát triển InBatch giúp giảm các chi phí và thời gian làm việc, InBatch không yêu cầu phải viết code cho các mực PLC, điều này cho phép sử dụng đội kỹ thuật hiện có, ví dụ cho phép đội kỹ sư hiện hành có thể làm việc cùng lúc trên nhiều dự án với các hệ thống hiện có, đặc biệt giúp ích khi các code PLC không cho phép thay đổi được.

Công nghệ InBatch được phát triển không phụ thuộc vào một hệ thống điều khiển hay loại PLC đặc biệt nào, do vậy dễ dàng tích hợp với bất cứ hãng sản xuất PLC nào. Điều này đặc bieetjlieen quan tới các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dung (CPG)/Đồ uống và Thực phẩm (Food and Bev) nơi mà hệ thống điều khiển PLC Mức 1 thường xuyên được sử dụng như một phần tiêu chuẩn của thiết bị từ OEM, các thiết bị này thường xuyên được điều khiển bới rất nhiều các PLC khác nhau, do vậy khả năng tích hợp dễ dàng lên Mức 2 và 3 với các hệ thống điều khiển phức hợp này là rất cẩn thiết.

Đặc biệt, vài trò của phần mềm System Platform cho phép các hoạt động kỹ sư thiết kế xây dựng ứng dụng hiệu quả hơn nhiều, một ví dụ cụ thể của System Platform là khi có yêu cầu cho một hệ thống Mẻ tìm kiểm bên ngoài hệ thống tự động hóa để lấy dữ liệu, ví dụ như để tương tác với hệ thống quản lý chất lượng hay ERP, tương tác này có thể được lấy được như các đối tượng chuẩn trong môi trương System Platform, thử nghiệm trên nguyên tắc và sau đó được triển khai lại nhiều lần theo nhu cầu. Đây là một trong những lý do mà SAP đã lựa chọn Wonderware/AVEVA là một đối tác cho Nhà Máy Thông Minh sản xuất các mặt hàng dân dụng của họ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua những thông tin dưới đây để biết chi tiết hơn về phần mềm sản xuất theo mẻ.

Email: qsystems@hn.vnn.vn
Tel: (
+84) 24.3976 0144.

Tin tức nổi bật