Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA là gì?

Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA là gì?

Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA - AVEVA Unified Operations Center cung cấp một cái nhìn bao quát về các hoạt động của quy trình và cơ sở hạ tầng. Với khả năng kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau vào một môi trường đồ họa duy nhất để trực quan hóa doanh nghiệp.

Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA là gì?

Cho dù mối quan tâm của bạn là số liệu quy trình kết hợp, phân tích bảo trì, tài liệu kỹ thuật, hiệu suất tài chính hay bất kỳ thứ gì ở giữa. Trung tâm điều hành hợp nhất chính là nền tảng để quản lý hiệu suất hoạt động theo thời gian thực.

Với chế độ xem tập trung giúp đưa ra các quyết định sáng suốt, các nhóm của bạn được cung cấp một lớp thông minh nâng cao. Nơi dữ liệu hoạt động phục vụ cho các mục tiêu của tổ chức nhằm hướng dẫn các hoạt động vận hành chiến lược từ đầu đến cuối.

Hình ảnh hóa doanh nghiệp là gì?

Trong khi HMI/SCADA tập trung vào các hoạt động quy trình hàng ngày. Thì Enterprise Visualization như Trung tâm điều hành hợp nhất AVEVA dành cho các nhóm và người dùng được giao nhiệm vụ với các trách nhiệm trong toàn tổ chức. N

ó cung cấp nội dung thông qua môi trường một ngăn kính, trong đó Công nghệ Vận hành (OT), Công nghệ Thông tin (CNTT) và Công nghệ Kỹ thuật (ET) hội tụ. Để cung cấp thông tin có thể thực hiện được trong ngữ cảnh cho các hoạt động công nghiệp.

Thường được triển khai làm trung tâm điều hành thông minh. Các hệ thống này thúc đẩy nhận thức hoạt động tốt hơn và cải thiện khả năng ứng phó với khủng hoảng, tích hợp và cộng tác giữa các bộ phận chức năng. Đồng thời cho phép chia sẻ thông tin và  điều phối các hoạt động và quy trình hàng ngày.

trung tâm vận hành hợp nhất

Nơi triển khai Trung tâm vận hành hợp nhất

Trung tâm chỉ huy

Nhóm tối ưu hóa cấu trúc

trung tâm vận hành hợp nhất là gì

Cơ sở đa chức năng tích hợp hoặc tháp điều khiển với cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối giúp tối ưu hóa các hoạt động vận hành ở cấp độ vĩ mô trong khu vực hoặc toàn cầu.

Trung tâm điều hành từ xa

Các chuyên gia về chủ đề tập trung

Các nhóm có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ thúc đẩy hiệu suất, điều phối hoạt động hoặc phản hồi các vấn đề do nhân viên tại cơ sở hoặc hệ thống thông báo tự động báo cáo.

Người dùng thông thường/điều hành

Người đóng góp cá nhân

Trường hợp sử dụng nhà phân tích chiến lược và điều hành nhấn mạnh sự tương tác độc lập và phân tích các hoạt động vận hành, KPI và thông tin liên quan để hỗ trợ ra quyết định.

Nutrien sử dụng Trung tâm điều hành hợp nhất AVEVA để chuyển đổi kỹ thuật số

Nutrien, một trong những doanh nghiệp hóa chất nông nghiệp hàng đầu của Bắc Mỹ sản xuất nitơ, kali, phốt phát và bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp. Nhóm đã phát triển một trung tâm giám sát trung tâm để sản xuất nitơ bằng cách sử dụng kết hợp Hệ thống AVEVA PI và Trung tâm Điều hành Hợp nhất AVEVA để thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, hiệu quả quy trình và kiểm soát chất lượng.

vận hành hợp nhất

Việc sử dụng Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA để kết nối mọi người với dữ liệu từ khắp tổ chức sẽ trao quyền cho các nhóm chiến lược của bạn. Trí thông minh phong phú mang đến góc nhìn cấp cao trong môi trường phần mềm hợp nhất, mang lại giá trị mới cho các hoạt động phức tạp và nhiều địa điểm, tăng tính linh hoạt để đáp ứng các cơ hội về hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động với các nhóm đưa ra quyết định song song với nhau.

giải pháp vận hành hợp nhất

Các tầng của Trung tâm vận hành hợp nhất AVEVA

trung tâm vận hành aveva

Khởi động Trung tâm điều hành hợp nhất của bạn với nội dung dựng sẵn và trình kết nối áp dụng cho thiết bị, quy trình và trường hợp sử dụng cho môi trường hoạt động . Sự lựa chọn ngày càng tăng của chúng tôi về các mẫu ngành cung cấp một cấu trúc cơ sở mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với các thuộc tính hệ thống và yêu cầu thiết kế cụ thể của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi - Q Systems để biết thêm thông tin về Trung tâm vận hành hợp nhất của AVEVA - AVEVA Unified Operations Center.

Tin tức nổi bật