AVEVA Unified Operations Center - Phòng Điều hành Trung tâm

AVEVA Unified Operations Center - Phòng Điều hành Trung tâm

Phòng Điều hành Trung tâm (UOC) AVEVA là một nền móng cung cấp quản lý vận hành thời-gian-thực thông qua giám sát toàn doanh nghiệp để tối ưu hóa các hoạt động vận hành cho các tổ chức công nghiệp quá trình và hạ tầng.

aveva-unified-operations-center-

Bao gồm trong đó gồm cả các hệ thống OT và IT trên một nên tảng đơn cung cấp các tình huống và thông tin chỉ dẫn ra được hành động cụ thể cho việc ra quyết định, nâng cao sự phối hợp, hỗ trợ quản lý và chia sẻ kiến thức. Việc tạo dựng một Trung tâm thông mình này cung cấp một lớp vận hành thông minh cao cấp bảo đảm rằng dữ liệu làm việc nhắm tới các mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Kết quả mang đến cái nhìn xuyên suốt từ đầu tới cuối của toàn bô vận hành, giúp cho bạn nân cao độ an toàn, hiệu quả vận hành sán xuất, và tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp của mình.

Phong-dieu-khien-trung-tam

Vượt qua các thách thức của nhiều tầng lớp thông tin

Khi vấn đề là sự nhanh nhạy trong hoạt động dinh doanh và tối ưu hóa vận hành của bạn, các tháp thông tin dày đặc thể trở thành những chướng ngại lớn nhất.

Với các hệ thống tầng tháp IT và OT, đội ngũ của bạn không có tầm nhìn tổng thể vào các dữ liệu real-time giúp ra quyết định, sau là điều hành kinh doanh. Hiệu quả vận hành thấp gây khó khăn để phối kết hợp các quá trình. Do đó dẫn tới giảm lợi nhuận với đội ngũ vận hành.

Khả năng “nhìn thấu toàn doanh nghiệp’ thông báo các quyết định và điều chỉnh tối quan trọng làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Giá trị thực nằm ở sự tích hợp và phối hợp nâng cao giữa tất cả các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp, có thể chia sẻ thông tin và phối hợp các hoạt động và quá trình hàng ngày.

Năm 2020 chỉ ra rằng các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giám sát các vận hành kinh doanh và tận dụng số lượng lớn các dữ liệu sản xuất để hiểu được những gì đã xảy ra, đang và sẽ xảy ra.

Điều này gây ảnh hưởng tới khả năng chủ động, nhanh nhẹn và tối ưu hóasử dụng tài sản, gây ra giảm lợi nhuận hàng năm xuống hơn 3%.

Phong-dieu-khien-trung-tam-UOC

Một nền tảng hợp nhất cho Chuyển đổi Số của bạn

Ví dụ này từ một Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng London của chúng tôi minh họa ra bằng cách nào các tổ chức có thể thu được tầm giám sát tối ưu từ điểm đầu tới điểm cuối, phối hợp nâng cao, và đẩy mạnh điều phối nhanh nhạy thông qua Trung tâm Điều hành Hợp nhất AVEVA, đem lại kết quả thu được là hàng triệu Đô La tiết kiệm chi phí. 

Phong-dieu-khien-trung-tam-aveva-UOC

Kết nối con người, tài sản, và dữ liệu trên toàn tổ chức làm tăng sức mạnh đội ngũ của bạn với hệ thống thông minh nhằm giúp nâng cao việc ra quyết định chiến lược cho tất cả các nhà máy, tăng cao thời gian phản ứng thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa vận hành và kỹ thuật, do đó tối ưu hóa các giá trị tăng thêm vào mục tiêu tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp công nghiệp tương lai cần

Phong-dieu-khien-trung-tam-UOC-Aveva

Phải nhanh nhạy trong vận hành và kiên định liên tục tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong toàn doanh nghiệp và vùng địa lý để nâng cao và bảo vệ được lợi nhuận trong bất cứ thị trường năng động hay biến động nào.

Bảo đảm sự bền vững giảm thiểu các tác động môi trường với sự điều khiển vận hành tốt hơn để tránh lãng phí trong giảm thiểu các công tác và nhân sự làm việc tại hiện trường.

An toàn và Tin cậy khi vận hành tài sản trong môi trường thích ứng và tự động và thường là từ khoảng cách địa lý xa.

Tăng sức mạnh cho lực lượng lao động kết nối bằng việc cung cấp giàu thông tin và hỗ trợ quyết định để phối hợp, làm việc hiệu quả và an toàn.

Sử dụng cả OT và IT

Dựa trên một tiếp cận “Hệ thống của các Hệ thống”, Phòng Điều hành Trung Tâm (UOC) bao gồm cả hai nguồn thông tin quá trình và duy-quá trình từ HMI/SCADA, phân tích, các camera, các bản đồ GIS, các hệ thống EPR, các biểu đồ kỹ thuật và nhiều nữa.

Và với một bộ thư viện xây dựng sẵn giải pháp công nghiệp sẵn có để sử dụng, với các dạng báo cáo, dashboards, các bảng chỉ tiêu vận hành KPI hợp nhất các bộ phận chức năng, các phòng ban, nhà máy, đơn giản dưới một platform, UOC cho phép thu được giá trị với thời gian nhanh nhất hoặc nhanh hơn

Phòng Điều hành Trung tâm (UOC), hay Trung tâm Vận hành Hợp nhất AVEVA là các giải pháp phục vụ cho rất nhiều các nghành công nghiệp như Dầu & Khí, Cơ sở hạ tầng/giao thông và Smart Cities, Các Trung tâm Dữ liệu, Hàng hải, Điện, Nước, và Mỏ.

Tin tức nổi bật