Hệ thống sản xuất tinh gọn là gì? Lean Manufacturing

Hệ thống sản xuất tinh gọn là gì? Lean Manufacturing

Sản xuất tinh gọn ngày nay được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp. Thực tế, mô hình này mang đến nhiều lợi ích về chi phí, năng suất và thân thiện với môi trường.

Sản xuất tinh gọn là gì?

Sản xuất tinh gọn là gì, (Lean Manufacturing), hệ thống này ban đầu được phát triển tại Toyota Motor Company và được gọi là Hệ thống sản xuất Toyota (TPS).

Từ Lean được sử dụng với nghĩa là Tinh gọn, hạn chế lãng phí và loại bỏ các yếu tố của quá trình sản xuất không tạo ra giá trị tổng thể cho thành phẩm. Tư duy tinh gọn là "tinh gọn" bởi vì nó cung cấp một cách để sản xuất nhiều hơn, nhiều hơn nữa với chi phí thấp hơn, lãng phí ít hơn. Lãng phí có thể được phân loại vào trong bảy lĩnh vực: Vận chuyển - Tồn kho - Chuyển động - Sự chờ đợi – Sản xuất thừa - Chế biến quá mức - Lỗi

- 5 nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Lean được sinh ra từ thực tiễn sản xuất nhưng trong thời gian gần đây đã thay đổi cách đánh giá và quản lý công việc. Nó khuyến khích việc thực hành cải tiến liên tục và dựa trên ý tưởng cơ bản là tôn trọng con người. Womack và Jones đã xác định năm nguyên tắc của sản xuất Tinh gọn trong cuốn sách “Cỗ máy thay đổi thế giới”.

5 nguyên tắc trong sản xuất tinh gọn được coi là công thức để cải thiện hiệu quả nơi làm việc và bao gồm: 1) xác định giá trị từ góc nhìn khách hàng, 2) lập sơ đồ dòng giá trị, 3) tạo dòng chảy xuyên suốt, 4) thiết lập hệ thống sản xuất theo nhu cầu và 5) Cải tiến liên tục để hướng đến sự hoàn hảo. Chúng ta sẽ đi chi tiết về từng nguyên tắc.

nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Lợi ích của sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

lợi ích của sản xuất tinh gọn

1. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Tiết kiệm chi phí là lợi thế rõ ràng nhất của sản xuất tinh gọn. Quy trình làm việc hiệu quả hơn, phân bổ nguồn lực, sản xuất và lưu trữ có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp bất kể quy mô hoặc sản lượng. Tiết kiệm thời gian cho phép giảm thời gian thực hiện và dịch vụ tốt hơn trong việc cung cấp sản phẩm nhanh chóng cho khách hàng, nhưng cũng có thể giúp tiết kiệm tiền thông qua việc cho phép lực lượng lao động được sắp xếp hợp lý hơn.

2. Thân thiện với môi trường

Giảm lãng phí về thời gian và tài nguyên và loại bỏ các quy trình không cần thiết có thể tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng và nhiên liệu. Điều này có lợi ích môi trường rõ ràng, cũng như việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn, cũng có thể tiết kiệm chi phí.

3. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Cải thiện việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, với chi phí phù hợp, cho khách hàng sẽ cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Điều này là cần thiết để thành công trong kinh doanh vì những khách hàng hài lòng có nhiều khả năng quay lại hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho người khác.

Các công cụ sản xuất tinh gọn được sử dụng

Có nhiều phương thức sản xuất tinh gọn có thể được sử dụng để giúp triển khai hệ thống quản lý tinh gọn, bao gồm:

 • Control Charts - để kiểm tra quy trình công việc
 • Kanban Boards - để trực quan hóa quy trình làm việc
 • 5S - một phương pháp luận để tổ chức nơi làm việc
 • Multi-Process Handling
 • Error Proofing (còn được gọi là 'Poka-Yoke')
 • Rank Order Clustering - để hỗ trợ phân tích quy trình sản xuất
 • Single-Point Scheduling
 • Single-Minute Exchange of Die (SMED) - một phương pháp nhanh chóng để chuyển đổi giữa các quy trình sản xuất
 • Total Productive Maintenance - để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng sản xuất
 • Value Stream Mapping
 • Work Cell Redesign

Một số công ty ứng dụng Lean đã cho thấy kết quả như sau:

 • Mặt bằng sản xuất trên mỗi máy trung bình giảm 45%;
 • Phế phẩm có thể giảm đến 90%
 • Chu kỳ sản xuất giảm từ 16 tuần xuống còn khoảng 5 – 6 ngày.
 • Thời gian giao hàng giảm từ 4-20 tuần xuống còn 1-4 tuần.

Vậy các lý thuyết Sản xuất tinh gọn hiện nay đã đạt đến mức tối ưu chưa, làm sao ta có thể cải thiện hơn nữa mô hình sản xuất này?

Số hóa sản xuất tinh gọn

Bên cạnh các hình thức triển khai Lean Manufacturing truyền thống, nếu ta có thể số hóa việc này, hiệu quả có thể mang lại gấp đôi so với Lean manufacturing truyền thống.

AVEVA Discrete Lean Management là giải pháp hợp lý nhất, dễ triển khai nhất và an toàn nhất cho các nhà máy khi có nhu cầu số hóa.

Hãy liên hệ AVEVA và đại diện tại Việt Nam- Q Systems để được tư vấn về các giải pháp số hóa nhà máy của bạn nhé.

Tin tức nổi bật